اخذ اقامت آمریکا از طریق تولد

در اين مقاله قصد داريم که شرايط اخذ اقامت آمريکا را توضيح دهيم و بيشتر به اين موضوع ميپردازيم که آيا تولد در آمريکا باعث اخذ تابعيت آمريکا مي شود ؟ مهاجرت به آمريکا

در ابتدا بايد بدانيم که چگونه يک شهروند امريكايي بشويم؟
براي تبديل شدن به يک شهروند امريكايي دو راه اصلي وجود دارد:
1- شهروند شدن در بدو تولد
2- شهروند شدن بعد از تولد از طريق فرآيند قبول تابعيت.

براي تبديل شدن به يک شهروند در بدو تولد، فرد بايد در ايالات متحده يا در جايي که حوزه قضايي ايالات متحده است متولد بشود. کساني که حداقل يکي از والدين آنها در زمان تولد شهروند امريکايي بوده است نيز ممکن است واجد شرايط تابعيت در بدو تولد باشند. اگر کسي در هنگام تولد شهروند امريكايي نشد، بايد از طريق فرآيند قبول تابعيت در خدمات شهروندي و مهاجرت ايالات متحده(USCIS) اقدام كند. شايد در اين قسمت بهتر باشد که مزاياي تابعيت ايالات متحده آمريکا را نيز توضيح دهيم .(موسسه حقوقي ملک پور ارائه دهنده برترين مشاوره ها در زمينه اخذ انواع اقامت از کشورهاي اروپايي و آمريکا ميباشد .)

مزاياي تابعيت ايالات متحده :
مزاياي بسياري براي يک شهروند امريكايي وجود دارد. شهروندان امريکايي حق رأي دارند که غير شهروندان ندارند. نه تنها شهروندان مي توانند در انتخابات فدرال رأي بدهند، بلكه ايالات متحده حق رأي در انتخابات ايالتي و محلي را هم به شهروندان محدود کرده است. در برخي موارد، شهروندان از زمان پردازش سريعتر مهاجرت براي آوردن اعضاي خانواده خود از خارج از کشور به ايالات متحده بهره مند مي شوند. حتي افرادي كه خارج از ايالات متحده متولد مي شوند، معمولا با داشتن والديني كه شهروندان امريكايي باشند به صورت خودکار شهروند امريكايي محسوب مي شوند. شهروندان همچنين از مزاياي دسترسي به کمک هاي دولت ايالات متحده هنگام سفر به خارج از کشور نيز بهره مند مي شوند و با داشتن يک گذرنامه امريكايي، شهروندان امريکايي ممکن است براي سفر به کشورهاي ديگري که با ايالات متحده موافقتنامه محلي دارند نياز به اخذ رواديد نداشته باشند. شهروندان دسترسي بيشتري به مشاغل فدرال دارند از آنجا که اکثر سازمان هاي دولتي کارکنان خود را مستلزم داشتن تابعيت مي كنند. آنها همچنين دسترسي بيشتري به يکي از برجسته ترين آموزش هاي عالي در جهان دارند و مي توانند به راحتي واجد شرايط نرخ شهريه دولتي در کالج ها و دانشگاه هاي دولتي بشوند. در نهايت، شهروندان همچنين شانس بيشتري براي تبديل شدن به مقامات دفتري منتخب دارند چرا كه تابعيت براي بسياري از مقامات دفتري منتخب الزامي است.(موسسه حقوقي ملک پور ارائه دهنده برترين مشاوره ها در زمينه اخذ انواع اقامت از کشورهاي اروپايي و آمريکا ميباشد .)

مزاياي تابعيت امريکايي
حق رأي انتقال آسان تر اعضاي خانواده به ايالات متحده نوزادان شهروندان هم تبديل به شهروند مي شوند دسترسي به نظام آموزش عالي ايالات متحده امکان يافتن شغل هاي فدرال بيشتر دسترسي به نظام بهداشت و درمان ايالات متحده
مسئوليت هاي شهروندان امريكايي

تابعيت امريكايي چندين مسئوليت به همراه خود دارد. همه شهروندان امريكايي پذيرنده تابعيت بايد سوگند وفاداري ياد کنند. در اين سوگند، کساني که روند قبول تابعيت را طي كرده اند بايد سوگند ياد كنند كه: از قانون اساسي دفاع و حمايت كنند، از قوانين ايالات متحده حمايت و دفاع كنند، در هنگام نياز به ايالات متحده خدمت كنند، و آنها بايد به وفاداري به ايالات متحده سوگند ياد كنند. همچنين ممکن است از شهروندان امريكايي درخواست شود كه به عنوان هيئت منصفه خدمت كنند. شهروندان مذكر امريکايي بين سنين 18 و 25 سال بايد در خدمت داوطلبانه نظام، كه به ارتش ذخيره ايالات متحده نيز مشهور است، ثبت نام كنند. همچنين شهروندان پذيرنده تابعيت امريكايي به شرکت در روند سياسي و حمايت از ارزش هاي تحمل و احترام ايالات متحده تشويق مي شوند. شهروندان امريکايي همچنين موظف به پرداخت تمام ماليات هاي ايالتي و فدرال مي باشند. 

منبع: ملکپور