سفر آبی در بدروم ترکیه

از تفریحات بدروم ، سفر دریایی در خلیج گوک آوا ست . خلیج گوک اوا که از بدروم بطرف جنوب شرقی امتداد می یابد بعنوان مسیر یک سفر دریایی که از طرف ماهیگیر آلکارناس و عذرا ارهات کشف شده از آن زمان تا کنون با عنوان سفر آبی نام گذاری شده است. هنگامیکه قایقها از بدروم بطرف گوک اوا حرکت میکنند، آهنگ سبز و آبی را و زیبایی های زیر آبهای شفاف را کشف میکنند. دریانوردی و ساخت قایق از صدها سال پیش در بدروم مرسوم بوده و با نیاز گردشگران ترکیه افزایش یافته است. اکنون توریزم کشتی تفریحی یکی از منابع مهم درآمد بدروم ترکیه شده است. اماکنی مانند کارا آرا ( جزیره سیاه ) کارا گاجیک، پابوچ بورنو، جزیره کارگی، آلا کیشلا و چوکرتمه از اولین مکانهایی است که در هنگام سفر آبی دیده میشوند. ایستگاههایی مانند کوچوک چاتی ، بیوک چاتی، هفت جزیره، لونگوز ، دگیرمن، کاراجا سووت دارای آبی بسیار تمیز است. علاوه بر زیبایی های طبیعی، جزیره سدیر Sedir، شهر باستانی کراموس و هفت جزیره نیز از اماکن تاریخی جالب توجه است. برای دیدن این همه زیبایی می باید ۱۰-۷ روز فرصت داشت. تور بدروم
منبع: ترکی هتل 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

تور قبرس شمالی، سفر به قبرس شمالی

تور آلانیا سفر به آلانیا

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

آلانیا ، تور آنتالیا، سفر به آلانیا

مارماریس و سفر به مارماریس تور مارماریس