لباسهای سنتی مردم ترکیه

امروزه مانند اغلب کشورهای جهان , لباس متداول مردم ترکیه به خصوص در شهرها , به سبک لباسهای غربی است. زنان محجبه ی ترک ,شال یا روسری ودامن های بلند می پوشند.در روستاها لباس های بلند و دامن های چین دار متداول است.لباس های سنتی ترکیه ویژگی هایی را از اعتقادات مردم , لباس های آسیای مرکزی , دوره ی عثمانی و آسیای میانه قرارگرفته است. تور ترکیه
پوشش مردم ترکیه از دوران حکومت محمود دوم, سی امین سلطان امپراطوری عثمانی تحول رسمی با تحول رسمی روبرو شد.وی وضع ظاهری پادشاهان اروپار الگوی خود قرارداد و با تلفیق لباس های غربی و شرقی , سبک پوشش جدیدی را ایجاد کرد.او به جای عممه فینه بر سر گذاشت.
اما مهمترین تحول در پوشش ترکیه در زمان آتاتورک اتفاق افتاد. وی لباس و کلاه غربی را اجباری , استفاده از عمامه و فینه را ممنوع کرد و حجاب زنان را برداشت. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

تور قبرس شمالی، سفر به قبرس شمالی

تور آلانیا سفر به آلانیا

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

آلانیا ، تور آنتالیا، سفر به آلانیا

مارماریس و سفر به مارماریس تور مارماریس