مهاجرت به استرالیا

يراي مهاجرت به استراليا راه هاي مختلفي وجود داره.دولت استراليا حدود ??? مدل ويزا داره که مناسب ترين ويزا براي مهاجرين ويزاي اقامت دائم يا Permenant Residency است.اين ويزا براي پنج سال معتبر است و پس از دو سال با شرايطي قابل تبديل به شهروندي -Citizenship- ميباشد.دارنده اين ويزا از تمامي حقوق شهروندان استراليا برخوردار است به جز موارد خاص مانند کمک هزينه هاي مالي و حق راي دادن.معمولا بيش از ??? آگهي کننده هاي کار در استراليا از متقاضيان غير شهروند درخواست ارائه ويزاي اقامت دايم ميکنند.براي گرفتن اين ويزا بهترين راه اقدام از طريق ارزشيابي مدرک تحصيلي و يا مهارتهاي حرفه اي و کسب حد اقل ??? امتياز ميباشد.در صورت اقدام از طريق وکيل Register شده در اداره مهاجرت استراليا در کمتر از يکسال و نيم درصد موفقيت شما نزديک به ??? است.
تذکر مهم : وکيل مهاجرتي که در اداره مهاجرت استراليا رسما ثبت شده نباشد پروسه درخواست مهاجرت شما را کندتر از خودتان به نتيجه ميرساند!

نوع ديگر ويزاي مهاجرت به استراليا ويزاي اقامت موقت قابل تبديل به ويزاي اقامت دائم است.اين ويزا جهت کسانيست که براي مثال امتياز سن و يا زبان انگليسي را کامل کسب نکرده اند و با ??? امتياز اجازه اقامت موقت ميگيرند

*کار پيدا کردن در استراليا با اين ويزا مشکل تر است.
نوع ديگر ويزاي استراليا ويزاي Work & Holliday يا همان ويزاي معروف کار است که اين روزها منبع درآمد بنگاههاي کاريابي شده .اين ويزا را کلاً فراموش کنيد چون قرارداد کاري بيش از ? ماه در استراليا با شما نخواهند بست -اگر کار پيدا کنيد!- و بعد از اتمام زمان ويزا معمولا به هيچ صورتي نميتوانيد در استراليا بمانيد.اين ويزا براي کسي که قصد مهاجرت دارد کاملا نابجاست.

دو روش ديگر نيز مرسوم هستند که اولي ويزاي سرمايه گذاري مالي است با سرمايه اي حدود ??? ميليون تومان و دوم ويزاي تحصيلي است که حدوداً سالي ?? تا ?? هزار دلار هزينه دارد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

 

تور آلانیا سفر به آلانیا

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

آلانیا ، تور آنتالیا، سفر به آلانیا

مارماریس و سفر به مارماریس تور مارماریس