راه های باقیمانده برای مهاجرت به کانادا

در حاليکه چند روزي بيشتر به پايان سال ???? ميلادي نمانده است، همچنان مي توان براي مهاجرت به کانادا از روش هاي زير اقدام نمود.

مهاجرت خوداشتغالي – اين طور که پيداست اين روش در سال ???? نيز پذيراي متقاضيان جديد خواهد بود. اداره مهاجرت کانادا در خصوص تغييرات در اين روش اعلاميه صادر نکرده است و شايعاتي نيز در اين باره در جريان نيست.
مهاجرت با ويزاي راه اندازي – اين روش بسيار جديد است و بيشتر براي افرادي است که مبتکر و مخترع هستند يا طرح تجاري خوبي در ذهن دارند.
مهاجرت کارکنان ماهر – آخرين مهلت براي اقدام از اين روش، پايان سال ???? است. به عبارت ديگر بايد همه مدارک شما پيش از پايان دسامبر ???? به دست اداره مهاجرت کانادا رسيده باشد وگرنه امکان اقدام از اين روش را نخواهيد داشت. اين روش در سال ???? با روش “مهاجرت سريع به کانادا” Express Entry جايگزين خواهد شد.
مهاجرت به روش تجربه کانادايي – اين روش نيز در سال ???? دچار تحولات اساسي خواهد شد و با روش “مهاجرت سريع به کانادا” Express Entry جايگزين خواهد شد. براي اقدام از روش تجربه کانادايي لازم است مدارک شما تا پايان سال ???? به دست اداره مهاجرت کانادا برسد.
مهاجرت پيشه وران – روش مهاجرت پيشه وران نيز همچون روش کارکنان ماهر و تجربه کانادايي تنها تا پايان سال ???? برقرار است و از آن پس به صورت روش “مهاجرت سريع به کانادا” ادامه خواهد يافت. اگر شرايط مهاجرت پيشه وران را داريد بايد مدارک خود را تا پايان سال ???? به دست اداره مهاجرت کانادا برسانيد.
مهاجرت خويشاوندي همسران و فرزندان – اين روش بدون تغيير ادامه خواهد داشت و فعلا بنا نيست تغييري در آن ايجاد شود.
روش هاي مهاجرت استاني – بعضي از استان ها همچنان مهاجر مي پذيرند. بيشتر روش هاي مهاجرت استاني براي کساني در نظر گرفته شده است که در داخل آن استان مشغول به کار يا تحصيل هستند.