شرایط مهاجرت کانادا

حال براي بررسي نحوه مهاجرت بايد نکاتي را بدانيد، اين نکات حق مسلم شما است:
اولين نکته انتخاب وکيلي است که بتوان به آن اعتماد کرد و طي عقد قرارداد کار را شروع کرد.
سازمان مهاجرتي کانادا اکسپرت وکيل رسمي کانادا مي‌باشد و قرارداد شما با جزئيات پرداخت، تعهدات طرفين و الزامات با يک شرکت ثبت شده در ايران و همچنين ثبت شده در مونترال کانادا خواهد بود. همچنين شما مي‌توانيد که با موکلين قبلي ما که از طريق شرکت ما قبولي کانادا را دريافت کرده‌اند، صحبت کنيد.
دومين نکته انتخاب بهترين روش مهاجرت به کانادا توسط ما با بررسي دقيق شرايط شما، طي جلسه مشاوره حضوري است.

سومين نکته داشتن پرونده‌اي کامل و طبق آخرين قوانين کانادا است. که لازمه آن شرايطي است که ما در شرکت خود براي شما مهيا مي‌کنيم:
- ارائه خدمات در زمينه ترجمه مدارک شما و تاييد دادگستري
- ارائه کار‌شناس رسمي دادگستري براي ارزيابي املاک شما
- ارائه خدمات حسابرسي توسط حسابدار خبره
- ارائه خدمات توسط مدير بخش Process به هريک از موکلين در کليه مراحل
- ارائه مشاوره در تهيه مدارک مورد نياز

همه ساله در سراسر جهان تعداد زيادي پرونده سرمايه گذاري و کارآفريني به سفارت‌هاي کانادا ارسال مي‌گردد، آمار منتشره توسط اداره مهاجرت کانادا بيان مي‌کند که ??درصد اين پرونده‌هاي داراي نقص کلي مدارک بوده‌اند و عودت داده مي‌شوند، دليل آن هم نداشتن وکيل است.
پس هميشه شانس دريافت اقامت کانادا را با مشاوره با يک وکيل خوب امتحان کنيد. مي‌توانيد فرم ارزيابي رايگان ما را براي اين امر پر کنيد.