چشمه های کهنسال

چشمه آب معدني بادآب سورت نوعي ژئو پارك است که در ارتفاع 1841 متري از سطح دريا قرار گرفته است. براي ديدن اين چشمه، بايد به شهرستان ساري، بخش چهاردانگه، دهستان پشت كوه سفر کنيد يا از جاده شهميرزاد (سمنان)- ساري به سمت کياسر حرکت کنيد و در 35 كيلومتري كياسر به سمت روستاي اورست و مالخاست برويد. از اينجا به بعد، 25 كيلومتر جاده فرعي پيش روي شماست که ظاهرا آسفالت چندان مناسبي هم ندارد. هر چند که جاده هاي استان سمنان مسافت کمتري دارد و ايمن تر هستند اما در مقابل، جاده هاي استان مازندران (محور کياسر) به مراتب زيباترند و به عنوان طولاني ترين جاده جنگلي کشور لقب گرفته اند که گذر از آن خالي از لطف نيست.
اين چشمه که همزمان با آخرين چين خوردگي هاي البرز در دوران چهارم زمين شناسي شكل گرفته، از شمال با ارتفاعات و تپه هاي پوشيده از جنگلهاي سوزني برگ، از جنوب با دره، از شرق با ارتفاعات پوشيده از گياهان بوته اي و درختچه و از غرب با معدن سنگ هاي تزئيني احاطه شده است. تور چشمه

اما باداب سورت به همين جا ختم نمي شود. اگر در امتداد اين چشمه ها صدها متر به سمت شمال برويد، در ارتفاعات به باداب سورت قديمي مي رسيد که البته از سال ها پيش خشک شده است اما آثار شگفت انگيز آن هنوز هم پابرجاست. غير از اين، باداب سورت ديگري هم وجود دارد که به باداب سورت کوچک يا شورسر معروف است.
اين چشمه بسيار کوچک که در روستاي اروست قرار گرفته، خواص درماني بسيار بيشتري دارد و يکي از گردشگر پذيرترين نواحي روستاي اروست به حساب مي آيد.