شرایط مهاجرت به استرالیا

 جهت مهاجرت به استراليا از طريق مهارت و تخصص بايد داراي شرايط زير باشيد:

1- سن شما نبايد از 44 سال بيشتر باشد.

2- بايد داراي مدرک تحصيلي باشيد که نشان دهد شما در رابطه با يک حرفه خاص دوره تئوري گذرانده و در آن زمينه مدرک معتبر دريافت نموده ايد. مدارک معتبر مي تواند از جمله: مدارک دانشگاهي که دانشگاه و معدل آن مورد تاييد مراکز علمي استراليا باشد، دبپلم فني حرفه اي هنرستان، ديپلم فني حرفه اي از موسسات و سازمانهاي معتبر ديگر که طول دوره گذرانده شده در آنها بيش از 900 ساعت باشد. مدارک کامپيوتر که مربوط به مايکروسافت و غيره باشد. بنا بر اين تنها اينکه بصورت تجربي کاري را آموخته باشيد و مدرکي در زمينه حرفه خود نداشته باشيد جهت مهاجرت به استراليا و اخذ اقامت استراليا کافي نمي باشد. جهت بدست آوردن اطلاعات بيشتر در مورد مهاجرت به استراليا از طريق مدارک مهندسي و يا مهارت هاي فني حرفه اي به شما پيشنهاد مي نماييم قبل از هر گونه اقدام مطالب مربوطه را در سايت ما مطالعه نماييد.

3- بايد در زمينه يک حرفه سابقه کاري داشته باشيد. گواهي سابقه کار شما حتما بايد از يک محل کار معتبر بوده و جزئياتي از قبيل طول مدت استخدام، ميزان حقوق و شرح وظايف کارمند حتما بايد در گواهي سابقه کار ذکر شده باشند. طول دوره سابقه کار که بايد ارائه گردد بسته به رشته تحصيلي شما متفاوت مي باشد. براي بعضي از رشته هاي تحصيلي مثل مدارک فني حرفه اي حداقل بايد 5 سال سابقه کاري داشته باشيد. براي بعضي از رشته هاي دانشگاهي 3 سال و حتي گاها 1 سال سابقه کار کافي مي باشد. لطفا توجه داشته باشيد که ارائه سابقه کاري صوري جهت مهاجرت به استراليا و اخذ اقامت استراليا توصيه نمي شود. به اين دليل که هميشه اين امکان وجود خواهد داشت که سابقه کاري شما از طرف سازمانهاي ارزشيابي مدارک در استراليا و يا اداره مهاجرت استراليا استعلام شود و در صورت پيدا کردن هر گونه تناقض و يا نا هماهنگي در سوابق کاري شما، پرونده تان مردود خواهد شد. بنا بر اين اگر از طريق سوابق کار صوري اقدام مي نماييد به اين مسئله اشراف داشته باشيد که ريسک اين وجود خواهد داشت که پس از استعلام پرونده تان مردود گردد و مسئوليت پذيرفتن اين ريسک با خود شما خواهد بود.

4- استراليا يک کشور انگليسي زبان است و توجه داشته باشيد که جهت اخذ اقامت اين کشور حتما بايد زبان انگليسي خود را تا حدي تقويت نماييد که بتوانيد پس از ورود به استراليا امورات اوليه زندگي خود را انجام دهيد و ندانستن زبان انگليسي برايتان باعث بوجود آمدن مشکل نشود. به همين جهت کشور ميزبان هم علاقه دارد شما قبل از ورود تا حدي زبان انگليسي بلد باشيد و قبل از اينکه شما مدرک قبول شدن در امتحان زبان انگليسي آيلتس IELTS را ارائه ندهيد، اداره مهاجرت استراليا به شما اجازه ورود نخواهد داد. در بعضي از رشته ها ي تحصيلي مي توانيد مدرک آيتلس IELTS را پس از ارزشيابي و معادل سازي مدارکتان در استراليا ارائه نماييد. اما در بعضي از رشته ها بايد از همان اول مدرک آيلتس IELTS خود را همراه با باقي مدارک به سازمانهاي ارزشيابي مدارک در استراليا ارسال نماييد.

5- اگر تمايل داريد بدانيد که واجد الشرايط مهاجرت به استراليا و اخذ اقامت استراليا مي باشيد يا خير به شما پيشنهاد مي نماييم که از طريق پر کردن فرم ارزيابي رايگان در سايت ما شرايط خود را برسي نماييد. پس از برسي همه جانبه شما توسط مشاورين ما، مي توانيد پاسخ ارزيابي خود را در صفحه نتيجه ارزيابي رايگان مطالعه نماييد.