مهاجرت کاری به استرالیا

مهاجرت کاري به استراليا
مرسوم ترين راه مهاجرت به استراليا ويزاي تخصص و مهاجرت کاري به استراليا مي باشد. به اين معنا که اين راه سهل مي باشد، زيرا استراليا به دنبال مهاجراني است که بتوانند در گسترش اين کشور نقش مفيد و موثري را اجرا نمايند. همچنين اداره مهاجرت به استراليا هر سال ليستي از مشاغل لازم در استراليا را ابلاغ مي کند (ليست کشوري و ايالتي) تا در بازار کار تعادل برقرار نمايد. به طور مختصر، اگرچه استراليا به طور مستمر در حال پذيرش مهاجر است، ليکن وجود علاقمندان زياد، امر مهاجرت به استراليا را سختتر و زمانبرتر کرده است. چنانچه مايليد به استراليا مهاجرت کاري داشته باشيد اطمينان حاصل نماييد که اطلاعات کاملي در خصوص با چالش هاي مهاجرت به استراليا دريافت کرده ايد و از مشاوره مهاجرتي مناسب استفاده نماييد. در اين جا مختصري از اطلاعات مهاجرت کاري استراليا و ويزاي تخصص را براي شما قرار داده ايم تا در صورت علاقه مندي با ما تماس بگيريد و از اطلاعات دقيق و جزئي کارشناسان ما بهره مند شويد.

شرايط مورد نياز براي اخذ ويزاي تخصص استراليا :

1.سن بيشتر از 18 سال و کمتر از 45 سال.
2.رشته بايد در ليست مهارت هاي لازم استراليا موجود باشد
3.کسب امتياز لازم در امتحان IELTS
4.حداقل1 سال سابقه کار در رابطه با رشته از 24 ماه قبل از اقدام براي مهاجرت
شيوه هاي مهاجرت از طريق تخصص

1. مهاجرت افراد متخصص مستقل : اين ويزا، ويزاي اقامت دائم مي باشد.
2. مهاجرت اشخاصي که از حمايت ايالتي برخوردارند :اين ويزا نيز ويزاي اقامت دائم مي باشد
3. مهاجرت به روش حمايت مناطق خاص اين ويزا، ويزاي مشروط سه ساله مي باشد.
ميزان علاقه متقاضيان به کشور استراليا و شرايط آن واقعا به طرز فزاينده اي در حال افزايش است لذا تصميم گرفتيم در باب ويزاي استراليا از طريق کار يا همان skilled workerاستراليا تمام شرايط را براي شما عزيزان شرح دهيم . نکته حائز اهميت اين است که شما بدانيد شرايط ويزاي کار استراليا بسيار در حال تغيير است و اگر بخواهيم واقع بينانه در مورد ويزاي کار استراليا سخن بگويم بايستي به اين نکته اشاره کنيم که اساسا ويزاي استراليا در سالهاي گذشته مدام سخت گيرانه تر شده و شرايط ورود هر روز براي سيل اشخاصي که در حال مهاجرت هستند مشکل تر مي گردد .

دقت بفرماييد اقدام براي استراليا اين ريسک را دارد که پيش از اينکه شما مدارک را جهت صدور ويزا ارسال داريد ، قوانين ويزاي مذکور تغيير يابد و کلا شما با اين حالت مواجه شويد که وقت و سرمايه را صرف نموده ايد اما قانون تغيير کرد اما در کنارش اين خوبي را هم دارد که اگر جهت استراليا اقدام کنيد ويزاي کار کشوري را اخذ نموديد که امکانات بالايي دارد و تشنه نيروي کار مي باشد .

به هر حال هر اقدام حقوقي ميتواند هم نقاط ريسک هم نقاط قوتي را داشته باشد و ويزاي استراليا و مهاجرت به استرليا از طريق ويزاي کار نيز از اين حالت مستثني نيست .

در بين ويزاهاي skilled worker در استراليا زير گروه هاي متفاوتي وجود دارد که ما در ذيل به بعضي از آنها مي پردازيم :

زير گروه ??? بهترين حالت ويزا براي کساني است که اقامت دائم بگيرند زيرا شخص مي تواند انتخاب کند کدام ايالت را برود و از ابتدا براي اقامت دائم اقدام ميکند ، در واقع اگر امتياز شما براي مهاجرت به استراليا از طريق اين ويزا صورت گيرد خود ميتواند نقطه مثبتي باشد زيرا اين ويزا يکي از بهترين انواع ويزا براي کساني است که ميخواهند جهت استراليا و مهاجرت کاري و اقامت آن اقدام نمايند .

در مقابل زير گروه ??? است که که فقط استاني که اسپانسر شما شده ، شما به آنجا ميتوانيد مهاجرت کنيد و وقتي ويزا را گرفتيد بايد به همان ايالت برويد البته در اينجا شما امکان انتخاب بين چند ايالت و نه همه ايالات را داريد .در ساب کلاس ويزاي ??? از دو سال ويزايي که به شخص اعطا ميشود اگر شخص يک سال کار کند ، به وي اقامت دائم اعطا ميشود. بنابراين اين ويزا مانند ويزاي قبل از ابتدا ويزاي اقامت محسوب نمي شود. در اين حالت در دوسال اول بايد در ايالتي که شما را اسپانسر کرده اقامت کنيد. البته در آن ايالتي که اسپانسر شما شده ، هر جايي که بخواهيد ميتوانيد اقامت کنيد و از نظر محدوده هيچ محدوديتي نخواهيد داشت. بعد از زير گروه ???که بهترين زير گروه در مهاجرت کاري به استراليا است ، اين زير گره ??? بهترين زير گروه به جهت مهاجرت مي باشد .

زير گروه بعدي ، زير گروه ??? مي باشد ، اين ويزايي است که يک ايالت بايد اسپانسر شما شود که ايالت شما انتخابي نيست و داخل اين ايالت شما بايد در منطقه اي خاص اقامت کنيد . در ويزاي قبلي شما چند گزينه براي اسپانسر شدن داريد اما در اين زير گروه شما فقط يک ايالت را ميتوانيد انتخاب کنيد و در ضمن بعضي موارد و براي امتياز بيشتر حتي منطقه اقامت شما با انتخاب دولت است و شما نميتوانيد هر محدوده اي را انتخاب کنيد. اين ويزا ? ساله است و يک ليستي وجود دارد که شما در کدام منطقه بايد کار کنيد .در اين نوع ويزا هم شما بايد از چهار سال ? سال را کار کنيد تا ويزاي اقامت دائم شما تمديد شود.
فرق اساسي ??? با ??? در اين است که شما در اولي قدرت انتخاب داريد بين چند ايالت اما در ??? شما قدرت انتخاب بين چند ايالت را نداريد .