سفرآنلاین

به نام او

زندگی هر انسانی به مشابه یک سفر است که مسافر آن شدن را خود انتخاب ننموده است . مهم این است که این سفر شما وزندگی شماست. برای لذت بردن از این سفر باید بتوانید به شیوه خودتان گام بردارید و طبق سلیقه و رفتار خودتان انتخاب نمایید هر چند سخت و تحت تاثیر شرایط .

اگر از ویژگی های سفر بخواهیم بگوییم  بهترین موردش این است که انسان را از روزمرگی دور می نماید  و ذهن را  رها و آماده تجزیه و تحلیل می نماید. بزرگ ترین اشتباه در سفر مانند زندگی این است که  تصور نمایید همه چیز تحت کنترل شماست . شما باید آمادگی رو به رو شدن با هر حادثه و اتفاقی را در مسیر داشته باشید .

سفر با نمایش بزرگی های جهان و جلوه دادن ناشناخته ها و نادیده های آفرینش مسائلی که به ظاهر ذهن شما را آشفته می نماید بسیار کوچک می کند و از نگرانی و اضطراب شما می کاهد . سفرهایی که روح شما در گیر می کند و در آن به کشف و شهود می رسید بهترین تجربه های زندگی اند.

امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی می توان بسیاری از سفرها را به صورت مجازی انجام داد وبسیاری از نادیده ها را در یک صفحه گنجاند و در چشم جای داد. هرچند که از لطف لمس طبیعت و نفس کشیدن هوا و قدم زدن کاسته می شود اما گاهی راه حل بسیار خوبی است برای دانستن  و دیدن ما شما را به این سفر آنلاین دعوت می نماییم.