چه کسانی می توانند برای برنامه مهاجرتی استارت آپ کانادا اقدام کنند؟

 هدف برنامه ويزاي استارتاپ کانادا، کارآفرينان مهاجر با مهارت و پتانسيل لازم در جهت ايجاد کسب و کار و مشاغل در کانادا است، اين افراد بايد نوآور و خلاق باشند و بتوانند براي کانادايي فرصت هاي شغلي ايجاد کنند و بتوانند در سطح جهاني به رقابت بپردازند. اگر شما ايده کسب و کار خلاقانه اي را در سر داريد و قصد مهاجرت به کانادا داريد مي توانيد ايده خود را به يکي از سازمان هاي سرمايه گذاري تعيين شده براي حمايت از ايده شما ارائه دهيد. براي اين کار مي توانيد با مشاورين حرفه اي کنپارس تراول تماس حاصل نماييد. افراد واجد شرايط براي استارتاپ ويزاي کانادا بايد يک کسب و کار معتبر داشته باشند، نامه حمايت از يکي از سازمان هاي سرمايه گذاري تعيين شده کانادا را بتوانند ارائه بدهند و به زبان انگليسي و يا فرانسه تسط داشته باشند و پول کافي براي پرداخت هزينه زندگي خود و اعضاي خانواده خود داشته باشند. يک کسب و کار واجد شرايط به اين معني است که شما بتوانيد کسب و کاري را خلق کنيد که داراي شرايط زير باشد:

 
-    زماني که شما گواهي تعهد خود را از يکي از سازمان هاي تعيين شده دريافت مي کنيد: هر متقاضي در آن زمان بايد ده درصد يا بيشتر حق رأي را از کليه سهام شرکت دريافت کند (حداکثر تا 5 نفر مي توانند مالک استارت آپ باشند). همچنين متقاضيان و سازمان تعيين شده به طور مشترک بيش از 50 درصد حق رأي از کل سهام شرکت استارتاپ را در اختيار داشته باشند.
 
-    در زمان دريافت اقامت دائم خود: شما بايد مديريت فعال و مداوم کسب و کار خود را در داخل کانادا ارائه دهيد. بخش اساسي عمليات تجاري کسب و کار شما بايد در داخل کانادا اتفاق افتد و اين تجارتي که در داخل کشور کانادا صورت گرفته است.
 
مراحل دريافت ويزاي استارت آپ کانادا
دريافت ويزاي استارتاپ کانادا شامل سه مرحله مي شود:
 
دريافت پکيج درخواست ويزا و تکميل فرم ويزا
پس از ثبت درخواست ويزاي خود، زمان براي تکميل چک ليست موجود در بسته ويزا مي رسد. در صورت نبود يکي از موارد خواسته شده، پرونده شما ناقص محسوب مي شود و پرونده درخواست ويزاي استارتاپ شما بدون هيچ روندي به شما باز خواهند فرستاد. اگر متوجه شوند که شما اطلاعات دروغي و جعلي ارائه داده ايد پرونده شما رد مي شود و تا 5 سال نمي توانيد براي درخواست ويزاي کانادا اقدام کنيد.
پرداخت هزينه هاي ويزا: تمامي هزينه هاي ويزاي استارت آپ از جمله هزينه درخواست ويزا، تست بيومتريک، هزينه شخص ثالث و ... بايستي پرداخت نماييد.
ثبت پرونده درخواست ويزا و ارسال آن: هر شريک تجاري بايد درخواست ويزاي خود را به صورت جداگانه در پاکت جدا ارسال کند. در صورتي که يکي از اعضاي تيم از به ثبت رساندن پروسه درخواست اقامت دائم کاناداي خود منصرف شد، بايد از طريق وب آن را در اسرع وقت به اطلاع کارمندان مهاجرت کانادا برساند.
تأئيد دريافت پکيج ويزا: اگر درخواست شما کامل باشد، پس از دريافت پکيج، پروسه دريافت ويزاي شما شروع مي شود و نامه اي براي شما ارسال مي شود که شما را از اين واقعيت آگاه مي سازد و شماره پرونده ويزاي شما و همچنين خلاصه اي از مراحل پردازش آتي پرونده تان در آن قيد شده است. جزئيات پرونده درخواست ويزاي شما توسط يک افسر IRCC مورد بررسي دقيق قرار خواهد گرفت. افسر پرونده کليه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسي کرده و آن را مطابق با استاندارد هاي گزينش فعلي ارزيابي خواهد کرد.  
 
هزينه هاي اداره مهاجرت براي ويزاي استارتاپ کانادا به چه صورت است؟
هزينه هاي اداره مهاجرت در ويزاي استارتاپ کانادا بنا به وضعيت متقاضي متفاوت است. در بيشتر موارد، اين هزينه شامل هزينه پروسه پرونده شما و هر کسي که در پرونده شما قرار دارد، هزينه حق اقامت دائم (RPRF)، هزينه تست بيومتريک و هزينه هاي شخص ثالث مي شود که شما بايد هزينه هاي خود را بايد پرداخت نماييد. هزينه اي که تنها بابت استارتاپ ويزاي کانادا پرداخت مي شود از 1540 دلار کانادا شروع مي شود که به آن هزينه مشاوره و خدمات سرمايه گذاري و ... نيز اضافه مي شود. 
 
هزينه بيومتريک: در بيشتر موارد هنگام ارسال درخواست خود بايد هزينه بيومتريک را نيز پرداخت نماييد. در غير اين صورت ممکن است که پروسه پرونده شما دچار تأخير شود. هزينه بيومتريک شامل هزينه انگشت نگاري و عکس ديجيتال مي شود. پس از پرداخت هزينه بيومتريک و تکميل پرونده، براي شما نامه اي براي تأييد انجام آزمايشات بيومتريک ارسال مي شود که اين که به کجا براي انجام اين تست مراجعه نماييد. شما بايد شخصا براي انجام تست بيومتريک مراجعه نماييد و مطمئن شويد که از قبل وقت قبلي از نزديک ترين مرکز مشخص شده گرفته باشيد.
هزينه شخص ثالث: پرداخت اين هزينه بسته به وضعيت و موقعيت شما دارد که شامل آزمايشات پزشکي، گواهي عدم سوء پيشينه از پليس، انجام آزمون زبان مي شود.