اشتغال همزمان با تحصیل

ویزای دانشجویی اجازه كار تا بیست ساعت در هفته در طول زمان تحصیل و كار تمام وقت در طول دوران تعطیلات را به دانشجویان می‌دهد.درآمدی كه دانشجویان در حین كار پاره وقت بدست می‌آورند، تنها به عنوان كمك‌هزینه معاش درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان دانشجویان قادر به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی خود و یا هزینه های زندگی با این درآمد نمی‌باشند. اجازه كار بعد از شروع تحصیلات در استرالیا به دانشجویان داده خواهد شد.

هزینه های تحصیل در استرالیا :
شهریه های دانشگاهها بر اساس دلار استرالیا در نظر گرفته شده اند .این شهریه ها بر اساس نوع رشته دانشگاهی انتخاب شده و مرکز آموزشی در نظر گرفته شده متفاوت می باشند.هزینه های در نظر گرفته شده زیر تنها برآوردی از شهریه ها بطور میانگین میباشد.
در حدود 10 تا 18 هزار دلار سالانه میباشد.Schoolsهزینه های مدارس یا
بین 15 تا 25 هزار دلار در سال میباشد.Foundationهزینه های دوره
هزینه دوره لیسانس در سال بین 16 تا 35 هزار دلار میباشد.
و هزینه دوره فوق لیسانس بین 20 تا 35 هزار دلار در سال میباشد.

با توجه به هزینه بالای تحصیل و همچنین هزینه بالای زندگی در این کشور به نظر میرسد شاید بسیاری از افراد توانایی پرداخت چنین هزینه ای را نداشته باشند.(موسسه حقوقی ملک پور ارائه کننده برترین مشاوره برای اخذ پذیرش تحصیلی و همچنین اخذ ویزای تحصیلی )