چه کسانی می توانند به کانادا مهاجرت کنند؟

براي مهاجرت به کانادا لازم است در يکي از دسته هاي زير قرار بگيريد. در زير هر دسته لينک مربوط به اطلاعات آن دسته در وب سايت سازمان مهاجرت کانادا آمده است. اگر با زبان انگليسي آشنايي داريد مي توانيد با کليک کردن برروي اين لينکها درباره مشخصات هر يک از اين افراد اطلاعات بيشتري کسب کنيد. نگارنده نيز در پستهاي بعدي هر کدام از اين گروه ها را به تفصيل توضيح خواهد داد.

کارکنان متخصص (بجز استان کبک)
Skilled workers and professionals
کارکنان متخصص (براي استان کبک)
Quebec-selected skilled workers
افراد داراي تجربه کار در کانادا (جديد)
Canadian Experience Class
سرمايه گذاران، کارآفرينان و افراد خوداشتغال
Investors, entrepreneurs and self-employed people
کساني که توسط استانهاي کانادا نامزد مهاجرت استاني شده اند
Provincial nominees
کساني که به واسطه افراد فاميل شرايط مهاجرت را دارند
Sponsoring your family