انواع برنامه سرمایه گذاری مهاجرتی کانادا

این برنامه شامل چهار زیر گروه اصلی است،
الف-سرمایه گذاری در استان‌های منیتوبا - ساسکاچوان - نیوبرانزویک (پرداخت ۱۰۰هزار دلار کانادا بعد از بازدید استان مربوطه در کانادا و قبولی در مصاحبه)
مبلغ ۱۰۰هزار دلار کانادا به عنوان سپرده نزد دولت کانادا باقی می‌ماند که شما می‌توانید با شروع کار مورد نظر از دولت کانادا وام دریافت کنید و بیزینس خود را پر رونق نمایید البته در صورت عدم سرمایه گذاری فرد در استان مربوطه مبلغ سپرده بازپرداخت نخواهد شد. ولی اقامت دائم داده خواهد شد.

ب- سرمایه گذاری فدرال کانادا یا استان کبک پرداخت ۱۸۰۰۰۰ دلار کانادا به یک بانک به عنوان واسطه (این مبلغ بازگردانده نخواهد شد)
در هر صورت فرد سرمایه گذار و خانواده‌اش از ابتدای ورود مقیم دائم کانادا خواهند بود و از بیمه رایگان و حق تحصیل و کار و... برخوردار خواهند بود.
در حال حاضر سریع‌ترین روش کسب اقامت خانوادگی در کانادا می‌باشد و از ابتدای مرداد ۱۳۹۲ شروع شده است. طبق گذشته دارای سقف پذیرش پرونده است و اولویت با کسانی است که سریع‌تر اقدام نمایند.

ج- سرمایه گذاری در استان بریتیش کلمبیا (ونکوور) یا در استان بریتیش کلمبیا (حومه ونکوور)
مبلغ ۲۰۰هزار تا۴۰۰هزار دلار کانادا به عنوان خرید یک بیزینس در ونکوور یا حومه پرداخت می‌نمایید. همچنین می‌توانید ۱ تا ۵ نفر از اعضاء کلیدی بیزنس خود را نیز در این پرونده به کانادا ببرید. دارا بودن سرمایه اولیه ملکی یا نقد در ایران به مبلغ بالای دو میلیارد تومان از موارد لازمه است. در این روش شما با ویزای کار وارد کانادا شده و در آنجا برای شما در خواست اقامت دائم می‌دهیم.

د- سرمایه گذاری در استان پرینس ادوارد
مبلغ ۱۰۰۰۰۰ دلار کانادا به عنوان سپرده نزد دولت کانادا باقی می‌ماند که در صورت عدم سرمایه گذاری فرد در استان مربوطه بازپرداخت نخواهد شد. ولی اقامت دائم داده خواهد شد.