نکاتی جهت آگاهی که در بدو ورود به کشور گرجستان باید آگاه گردید

1. ورود دارو به اين کشور ممنوع مي باشد و در صورت همراه داشتن بايد نسخه دکتر که به تائيد سفارت گرجستان در تهران رسيده باشد، در غير اينصورت داروها ضبط و مسافر روانه زندان و جريمه هاي نقدي به همراه دارد. تور گرجستان
2. هر نوع نزاع در اين کشور جرم است و هر دو طرف مجرم محسوب مي شوند.
3. مواد مخدر در اين کشور ممنوع است و هر يک گرم 10 سال زندان به همراه دارد.
4. ريختن زباله و ته سيگار در سطح شهر و جاده ها ممنوع و در صورت مشاهده جريمه نقدي به همراه دارد. 

مردم بومي گرجستان،مردم گرجي مسيحي ارتدکس و پيروکليساي ارتدکس گرجي هستند. گرجي‌ها به زبان گرجي سخن مي‌گويند که زبان رسمي کشور گرجستان است و با الفباي گرجي نوشته مي‌شود که يکي از چهارده الفباي موجود در جهان مي‌باشد.ديرينگي زندگي انسان در گرجستان به ????????? (يک ميليون و هشتصد هزار) سال پيش مي‌رسد که گروهي از انسان‌هاي نخستين موسوم به انسان گرجي در آن مي‌زيسته‌اند.گرجستان در زمان باستان با نام ايبريا شناخته مي‌شده است و امروزه در اکثر زبان‌ها با اشکال گوناگون واژه? يوناني(گِئُرْگيا (Georgia) به معناي کشاورزي شناخته مي‌شود.