تقسیم بندی دانشگاهها در امریکا

تقسيم بندي ها

بطور کلي دانشگاه‌ هاي آمريکا به دو گروه ايالتي (state school) و خصوصي (private school) تقسيم ميشوند. دانشگاه هاي ايالتي معمولا بسيار ارزانتر هستند اما ممکن است براي پذيرش دانشجويان خارجي (international students) محدوديت ظرفيت داشته باشند. مهاجرت به آمريکا

علاوه بر آن دانشگاههاي آمريکا را مي توان برحسب اينکه مراکز تحقيقاتي هستند يا نه به دو گروه تقسيم کرد:
گروه اول دانشگاههايي هستند که درکنار تدريس مراکز تحقيقي هم هستند و دانشجويان مقطع دکترا قبول ميکنند(Universities).
دسته دوم دانشگاههايي هستند که تنها به تدريس ميپردازند و دوره‌هاي دو ساله يا چهار ساله داشته و مدارکشان حداکثر تا مقطع ليسانس است (Colleges).

در آمريکا به تحصيلات تا مدرک ليسانس undergraduate program و بعد از آن (فوق ليسانس و دکترا) graduate program گفته ميشود.
آخرين تقسيم بندي مربوط به تقسيم بندي سال تحصيلي است: ترمي (Semester System) و يک چهارمي (Quarter System). دانشگاه‌هايي که به صورت ترمي کار ميکنند هر سال تحصيلي را از ابتداي سپتامبر تا آخر ماه مي به دو ترم تقسيم ميکنند که مشابه سيستم ايران است. در سيستم يک چهارمي سال تحصيلي به چهار ربع سه ماهه تقسيم ميکند.