اقامت دائم در آمریکا با گرین کارت

بر اساس قوانين مهاجرت امريکا، دارندگان گرين کارت اجازه دارند به طور دائم در آمريکا زندگي کنند ( گرين کارت آمريکا ) و از حق کار در اين کشور. برخوردار شوند. گرين کارت” راهمانطور که گفته شد مي‌توان از راه هاي گوناگون کسب کرد. يکي از متداول‌ترين راه هاي کسب کارت سبز، مهاجرت به آمريکا از طريق خانواده و بستگان نزديک است. برخي از افراد هم مي‌توانند در صورت کسب حمايت از طرف کارفرمايان آمريکايي، و طي مراحل ضروري کارت سبز خود را دريافت کنند. همچنين شماري از متقاضيان واجد شرايط هم مي‌توانند از راه درخواست پناهندگي، و ديگر برنامه هاي بشر دوستانه، اجازه اقامت دائم در آمريکا را کسب کنند ( مهاجرت به آمريکا ) .

براي کسب شهروندي ايالات متحده داشتن برخي پيش شرط‌ها الزاميست است. افراد معمولاً يا با تولد در خاک آمريکا و يا پس از تولد حق شهروندي اين کشور را دريافت مي‌کنند.
شرايط لازم براي کسب شهروندي آمريکا از راه تولد ( مهاجرسرا پديده نوين )
1 تولد در ايالات متحده آمريکا، يا مناطق تحت کنترل آن که در حوزه قضايي آمريکا قرار دارند، يا.
2 داشتن پدر يا مادري آمريکايي هنگام تولد، (در صورتي که فرد در خارج از آمريکا متولد شده باشد، داشتن شرايط ويژه ديگر نيز ضروري است).
شرايط لازم براي کسب شهروندي آمريکا پس از تولد:
1 درخواست شهروندي بر اساس پيوند با والدين.
2 يا درخواست تابعيت از راه “شهروند سازي”
متقاضيان شهروندي آمريکا پس از تولد و در اين رده، بايد به منظور کسب جواز شهروندي يا، “Certificate of Naturalization” آزمون شهروندي را با موفقيت پشت سر بگذارند. اين آزمون شامل سولات مربوط به تاريخ و دولت آمريکا است. همچنين متقاضييان بايد در امتحان گفتاري و نوشتاري زبان انگليسي نمره قبولي بگيرند.
شهروندي (تابعيت) دوگانه .

ايالات متحده آمريکا يکي از کشورهايي است که تابعيت دوگانه شهروندانش را به رسميت مي‌شناسد. شهروندي دوگانه به لحاظ قانوني يعني اينکه يک فرد مي‌تواند همزمان شهروند دو کشور مختلف باشد. در اين مورد بايد توجه داشت که هر کشوري داراي قوانين تابعيت ويژه اي است که از سياست گزاري‌هاي دولت آن کشور ناشي شده. برخي از افراد بر اساس قوانين خودکار کشور/ کشورها داراي تابعيت دوگانه مي‌شوند، و نه الزاماً از روي انتخاب شخصي. براي نمونه، فردي که در خارج از آمريکا، از پدر و مادري که داراي شهروندي آمريکا هستند متولد شده، مي‌تواند در صورت شرايطي خاص و بر اساس قانون تولد، شهروند کشور دوم هم محسوب شود. يا اينکه يک شهروند آمريکايي قادر خواهد بود از راه ازواج با شهروند کشور ديگري، تابعيت آن کشور را کسب کند.
مزايا و مسئوليت‌هاي حقوق شهروندي در آمريکا.
گفتني است آمريکا در زمينه جذب مهاجر از ساير نقاط جهان، داراي تاريخچه اي غني است. گونه گوني فرهنگي مهاجران، و خدمات فرهنگي آن‌ها روحيه مدارا و ارزش‌هاي جامعه چند فرهنگي آمريکا را تقويت کرده است. متقاضيان شهروندي آمريکا، در ازاي اين تصميم مهم، خود را به پاسداري از ارزش‌هاي مندرج در قانون اساسي اين کشور ملزم مي‌کنند. اين افراد، در برابر چنين تعهدي، از کليه مزاياي شهروندي آمريکا بهره‌مند خواهند شد.
مسئوليت‌ها: متقاضيان دريافت تابعيت بايد نزد يک مقام قانوني اداره مهاجرت، سوگند وفاداري ياد کنند. اين تعهدات شامل موارد زير است:
? کنار نهادن وفاداري به ديگر کشور/ها.
? سوگند وفاداري به ايالات متحده.
? پشتيباني و دفاع از قانون اساسي و قوانين آمريکا.
? خدمت به کشور در هنگام ضرورت.
شهروندان آمريکايي، علاوه بر مسئوليت‌هاي نامبرده اي که در سوگند رسمي وفاداري به آمريکا ذکر شده، داراي تعهدات ديگري نيز هستند. از جمله اين مسئوليت‌ها، مشارکت در روند سياسي کشور، شرکت در انتخابات سراسري و ايالتي، و همچنين انجام وظيفه در هيئت‌هاي نصفه بنا بر درخواست دادگاه هاي کشور است. احترام به تفاوت‌هاي فرهنگي شهروندان و ساکنان آمريکا، اين کشور را نيرومند تر مي‌کند. در صورت تمايل به کسب شهروندي آمريکا، ضروري است با دقت و تأمل کليه زوايا، مزايا، و به ويژه مسئوليت هاي شهروند شدن را بررسي کنيد.
حقوق: قانون اساسي آمريکا حقوق فراواني را براي شهروندان و غير شهروندان ساکن در اين کشور در نظر گرفته است.
? حق راي: تنها شهروندان آمريکايي مي‌توانند در انتخابات ايالتي شرکت کنند. همچنين برخي از ايالت‌ها حق شرکت در انتخابات محلي را به شهروندان آمريکايي محدود کرده‌اند.
? درخواست مهاجرت براي خويشاوندان نزديک: معمولاً در اين زمينه شهروندان داراي اولويت هستند.
? کسب تابعيت براي فرزندان متولد در خارج: در بيشتر موارد، فرزندان شهروندان آمريکايي که در خارج متولد مي‌شوند، به طور خودکار شهروند آمريکايي محسوب مي‌شوند.
? واجد شرايط براي اشتغال در دولت فدرال: براي درخواست بيشتر شغل‌ها در دولت فدرال، داشتن شهروندي ضروري است.
? براي انتخاب شدن در مناصب دولتي مانند کنگره، داشتن تابعيت آمريکايي ضروري است.
پيش شرط عدم سوء پيشينه
به طور کلي، متقاضيان شهروندي آمريکا، بايد طي دوره قانوني (معمولاً 5 سال، اما براي کسي که با يک شهروند آمريکائي ازدواج کرده سه سال، و براي کسي که در نيروهاي مسلح آمريکا خدمت مي‌کند يک سال) داراي شخصيت اخلاقي نيکو باشد، تا بتواند پس از آن به تابعيت آمريکا درآيد. در صورتي که متقاضي، مرتکب قتل و يا جرائم سنگين شده باشد، براي هميشه از حق تابعيت محروم خواهد شد. همچنين، اگر متقاضي طي اين پنج سال، مرتکب هرگونه جرمي شود، نمي‌توان اخلاق و رفتار وي را نيک دانست. در نتيجه اين فرد احتمالاً امکان درافت تابعيت آمريکا را نخواهد داشت.
گذرنامه آمريکايي
داشتن گذرنامه آمريکايي تنها حق شهروندان آمريکايي است. يکي ديگر از مزيت‌هاي شهروندي در آمريکا، امکان درخواست گذرنامه اين کشور است. بخش کنسولي و خدمات رواديد وزارت امور خارجه آمريکا اطلاعات لازم در مورد روند تهيه گذرنامه را در اختيار متقاضيان قرار داده است. يکي از شرايط دريافت گذرنامه، ارائه “گواهي تابعيت” آمريکايي است. اگر تابعيت فرد از راه پروسه شهروندسازي يا “NATURALIZATION” صورت گرفته باشد، معادل اين گواهي در زبان انگليسي “CERTIFICATE OF NATURALIZATION” است. در صورتي که گواهي تابعيت از راه تولد کسب شده باشد، آن‌را “CERTIFICATE OF CITIZENSHIP” مي‌نامند. اميدواريم اين نوشتار کوتاه توانسته باشد در رفع برخي از ابهام‌ها، و همچنين پاسخ گويي به برخي از پرسش‌هاي شما پارسي زبانان گرامي، مفيد واقع شده باشد.
در صورتيکه قصد اقامت به امريکا را توسط مهاجر سرا پديده نوين داريد ، سازمان مهاجرتي کانادا اکسپرت با داشتن وکلاي مجرب مسير شما را هموار خواهد نمود.