سریع ترین روش مهاجرت به کانادا

1 : داشتن توانایی و تجربه لازم برای تاسیس و اداره یک کسب و کار موفق دراستان بریتیش کلمبیا .
2 : داشتن حداقل دارایی خالص 400 هزار دلار کانادایی که از راه قانونی کسب شده باشد .
3 : سرمایه گذاری مبلغ حداقل 200 هزار دلار کانادا برای خرید و گسترش یک کسب و کار مناسب و قابل قبول در هر کجای بریتیش کلمبیا خارج از منطقه کلان شهر ونکوور و ابوتسفورد.
4 : فعالانه در مدیریت کسب و کار مشارکت داشته باشد.
متقاضیانی که درخواست خرید یک کسب کار موجود را دارند ملزم به ایجاد یک کسب و کار جدید و ایجاد شغل برای مقیمان کانادایی یا مقیمان دائم نیستند. پرونده این متقاضیان خارج از نوبت و بسیار سریع بررسی خواهد شد .
علاوه بر شرایط ذکر شده کسب و کاری که خریداری می شود باید :
-کسب و کار مورد نظرحداقل به مدت 5 سال توسط مالک قبلی اداره شده باشد.
- به غیر از افراد خانواده کارمندان دیگری داشته باشند.

همچنین متقاضی باید :
- یک مسافرت تحقیقاتی،اکتشافی برای ملاقات با صاحب یا صاحبان قبلی و در صورت امکان ملاقات با مقامات دفتر توسعه اقتصادی محلی (Local Economic Development Office) به انجام رساند.
- شواهدی ارائه کند که نشان دهد ارزش کسب و کار مورد علاقه به اندازه مبلغی هست که برای خرید آن از سوی متقاضی پرداخت میشود .
- اداره کردن کسب و کار خریداری شده برای مدت یک سال قبل از رسیدن به مرحله اقامت دائم.
- در روش Business Succession Plan Buy-out تغییر مالکیت بطور کامل انجام میشود به طوری که مالک جدید کنترل کل کسب و کار را بر عهده میگیرد.
- در این روش بلافاصله بعد از از بررسی سریع درخواست توسط اداره مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا ویزای اقامت 2 ساله کاری تجاری برای متقاضی صادر خواهد شد .
- در روش Business Succession Plan Buy-out تغییر مالکیت بطور کامل انجام میشود به طوری که مالک جدید کنترل کل کسب و کار را بر عهده میگیرد.