آب هوای استانبول

تور استانبول از بهترين تورهاي ترکيه است زيرا مراکز خريد استانبول شما را مجذوب خواهد کرد اما شايد ميخواهيد بدانيد آب و هواي استانبول چگونه است ؟ و يا شرايط آب و هوايي استانبول در فصول مختلف سال چه تغييراتي مي کند ؟
تابستان‌هاي استانبول ، گرم و مرطوب و زمستان‌هاي استانبول سرد، باراني و برفي است. ميزان بارش ساليانه استانبول به طور ميانگين ??? ميلي متر است. ميزان رطوبت نيز اغلب زياد است. به طور متوسط بيشترين درجه حرارت در طول ماه‌هاي مختلف زمستان بين ? درجه سلسيوس (?? درجه فارنهايت) و ? درجه سلسيوس (?? درجه فارنهايت) است. بارش برف در استانبول براي يک يا دو هفته در طول فصل زمستان عادي است؛ اما يکي از اين بارش‌ها مي‌تواند سنگين باشد. غالباً اين بارش در بين ماه‌هاي دسامبر و مارس رخ مي‌دهد. در ماه‌هاي تابستان از ژوئن تا انتهاي سپتامبر به طور ميانگين ، دماي هواي استانبول ، از ?? سلسيوس (?? درجه فارنهايت) شروع مي‌شود . گرمترين ماه، ژوئيه با متوسط درجه حرارت ???? درجه سلسيوس و سردترين ماه، ژانويه با متوسط درجه حرارت ??? درجه سلسيوس است. بالاترين درجه حرارت ثبت شده در استانبول ???? درجه سلسيوس (??? درجه فارنهايت) در آگوست سال ???? و پائين‌ترين درجه حرارت -???? درجه سلسيوس (? درجه فارنهايت) در فوريه سال ???? بوده‌است. اين شهر تا حدودي بادخيز است و به طور متوسط (ميانگين) سرعت بادي حدود ?? کيلومتر در ساعت دارد. تابستان خشک‌ترين فصل است، هر چند تابستانها هم بارش باران وجود دارد