مهاجرت به کانادا از روش “ورود سریع” یا اکسپرس انتری

اداره مهاجرت کانادا قصد دارد از ابتداي سال ???? ميلادي روش جديدي را براي مهاجرت به کانادا معرفي کند که ورود سريع يا اکسپرس انتري Express Entry ناميده مي شود. در اين روش، بنا به ادعاي اداره مهاجرت کانادا، متقاضيان واجد شرايط، ظرف شش ماه از زمان اقدام، ويزاي اقامت خود را دريافت خواهند کرد. روش جديد سه راه مهاجرتي زير را در بر خواهد گرفت.

مهاجرت کارکنان ماهر فدرال Federal Skilled Worker Program
مهاجرت پيشه وران Federal Skilled Trades Program
مهاجرت تجربه کانادايي Canadian Experience Class
به طور کلي در اين روش، هر متقاضي مي تواند تا ???? امتياز به دست بياورد. اين امتيازات به همسر متقاضي نيز مي تواند تعلق بگيرد. امتيازات به شرح زير است.

تا ??? امتياز به خاطر شرايط فرد (تحصيلات، سن، تجربه کاري، آشنايي با زبان انگليسي يا فرانسه و …)
تا ??? امتياز به خاطر قابل استفاده بودن توانمندي هاي فرد در کانادا
تا ??? امتياز به خاطر داشتن دعوتنامه شغلي يا انتخاب شدن از سوي يک استان براي مهاجرت به آن استان
پرونده متقاضيان، که به صورت آنلاين تشکيل مي شود، در يک مجموعه بزرگ در کنار يکديگر قرار مي گيرد. سپس اداره مهاجرت از ميان اين مجموعه آن افرادي که بيشترين امتياز را کسب کرده اند انتخاب مي کند و برايشان ويزا صادر مي نمايد. نظر به آنکه نيمي از امتيازات به خاطر دعوتنامه شغلي است، عملا از اين پس کساني که دعوتنامه شغلي از کانادا ندارند، شانس چنداني براي مهاجرت به کانادا از روش هاي فوق را نخواهند داشت.

قضاوت در مورد اينکه چقدر اين روش موفق خواهد بود بسيار زود است ولي به نظر مي رسد اين روش بيشتر براي کساني مورد استفاده خواهد بود که قبلا در کانادا حضور داشته و کار يا تحصيل کرده اند.

لازم به ذکر است که با توجه به توضيحات اداره مهاجرت کانادا، اين تغييرات، ساير روش هاي مهاجرت نظير خوداشتغالي و خويشاوندي و همين طور پرونده هاي قديمي مهاجرتي را تحت تأثير قرار نخواهد داد. البته بايد صبر کرد و ديد.