روش های مهاجرت به کانادا

براي مهاجرت به کانادا و اقامت در اين کشور بيش از ?? روش مهاجرتي وجود دارد. در زير گزيده اي از معمول ترين روش هاي مهاجرت به کانادا را براي شما تهيه کرده ايم.

خدمات مهاجرتي شرکت ما جهت کسب اقامت کانادا به صورت زير مي باشد :

مهاجرت از طريق روش حرفه و تخصص فدرال
Federal Skilled Worker - مهاجرت ويژه افراد تحصيل کرده با سابقه کار بيش از يک سال که در ?? گروه مشاغل مورد نياز کشور کانادا قرار گيرند.
مهاجرت از طريق روش حرفه و تخصص کبک
Quebec Skilled Worker – مهاجرت ويژه افراد تحصيل کرده با سابقه کار بيش از شش ماه
مهاجرت از طريق سرمايه گذاري فدرال
Federal Investor – مهاجرت ويژه مديران و کارفرمايان با سرمايه بيش از ????????? دلار کانادا
مهاجرت از طريق سرمايه گذاري کبک
Quebec Investor – مهاجرت به کانادا ويژه مديران و کارفرمايان با سرمايه بيش از ????????? دلار کانادا
مهاجرت از طريق روش کارآفريني فدرال
Federal Entrepreneur - ويژه کارفرمايان و صاحبان بيزينس با دارايي بيش از ??????? دلار کانادا
مهاجرت از طريق روش کارآفريني کبک
Quebec Entrepreneur - ويژه کارفرمايان و صاحبان بيزينس با دارايي بيش از ??????? دلار کانادا
مهاجرت از طريق روش خوداشتغالي فدرال
Federal Self-Employed – ويژه مترجمان، گرافيست ها، هنرمندان، نويسندگان، ورزشکاران و بسياري از مشاغل ديگر
مهاجرت از طريق روش خوداشتغالي کبک
Quebec Self-Employed – ويژه افراد تحصيل کرده و يا بيزينس هاي کوچک که فقط توسط شخص متقاضي اداره مي گردد
برنامه انتخاب استاني ( PNP )
Provincial Nominee Program – ويژه مديران، کارفرمايان يا نيروي متخصص که قصد مهاجرت به استان خاصي در کانادا را دارند
مهاجرت از طريق روش خويشاوندي
Family Sponsorship - ويژه افرادي که خويشاوند نزديک در کانادا دارند و يا همسرشان داراي اقامت کانادا مي باشد
مهاجرت از طريق نيروي با تجربه کانادايي
Canadian Experience Class – ويژه افرادي که به واسطه ويزاي تحصيلي و يا کاري ساکن کانادا مي باشند
ويزاي تحصيلي
Study Permit – ويزاي موقت براي تحصيل در کانادا
ويزاي کار
Work Permit – ويزاي موقت جهت کار در کانادا