مرسين در آنتالیا

تور آنتالیا- اين منطقه توسط باغهاي زراعي و سرسبز احاطه گرديده است. مرسين مركز استان ايچل بوده و در اواسط جاده مراسلاتي ساحل شرقي درياي مديترانه قرار گرفته است. خيابانهاي پوشيده شده از نخلها ، پارك بسيار بزرگ ، هتل هاي مدرن و سواحل متعدد و مناطق تاريخي موجود در آن جلوه خاصي را به اين منطقه بخشيده است.شهر مرسين به عنوان شهري كه مراحل پيشرفت را به سرعت طي نموده به شمار آمده و در عين حال بعنوان بزرگترين بندر آزاد در بخش مديترانه اي كشور تركيه نيز محسوب ميگردد. از اين شهر سرويس هاي منظمي به شكل رفت و برگشت به منطقه gazimagosa - گازي ماگوسا در قبرس شمالي واقع در جمهوري تركيه صورت مي پذيرد. در منطقه مرسين گردشگران علاقمند به غذاهاي دريايي اين فرصت را خواهند داشت ، تا در رستورانهاي اين شهر طعم غذاهاي طخ شده از صيد روزانه را امتحان كنند. از ديگر انواع خواركهاي خاص اين منطقه مي توان به غذاهاي محلي Gezerye - جذريه ، شيريني پخت شده با هويج و مغز گردو نان فلفلي – Biberli Ekmak و پيتزاهاي كوچك بدون گوشت با سس تند آن اشاره كرد.
عليرغم اينكه شهر مرسين شهري است با بافت مدرن اما اين شهر در واقع بخشي از شهر باستاني Zephyium -زفريوم) را شامل شده است. در گذشته اين شهر از طرف Hitit - هيتيت ها با نام( Kizuwanta - كيزووانتا) نام گذاري شده است. در 3 كيلومتري غربي شهر مرسين در منطقه yumuktepe - يوموك تپه) در حفاري هاي انجام شده 3 منزل مسكوني متعلق به عصر نوسنگي كه در 6000 سال قبل از ميلاد مسيح ساخته شده بود يافت شد. در عين حال در نامه نوشته شده از طرف پودوهپا ملكه( hithit - هيت هيت) به پادشاه( garite U- اوگاريته) واقع در كشور سوريه چنين برمي آيد كه Hyria - هيريائي ها كه در آن زمان در قسمت فوقاني رودخانه گوك سو واقع در منطقه ايچل -مي زيسته اند. با لوگاريت ها تجارت زيادي را برقرار مي كرده اند. تاكنون بقاياي مختلفي از تمدن هاي مختلف در منطقه ايچل كشف شده است. اما قسمت عمده اين بقايا متعلق به دوران روم باستان . روم شرقي و زمان تشكيل كشور تركيه است.