پارک ملی دلتای آیدین

هنگام انتخاب تور ترکيه اگر فقط و فقط در فکر تفريح و سرگرمي هستيد ، کوش آداسي گزينه خوبي ست . کوش آداسي طبيعت زيبايي دارد و طبيعت اطراف آن ، از تفريحات کوش آداسي بشمار مي آيد . بعضي ها گشت و گذار در طبيعت را بيش از ساير تفريحات مي پسندند . پارک ملي دلتاي آيدين اگرچه در استان آيدين ترکيه قرار دارد ولي به علت نزديکي به کوش آداسي از جاهاي تفريحي کوش آداسي بشمار مي آيد .
پارک ملي دلتاي آيدين در محدوده شهرستانهاي کوش آداسي و سوکه قرار دارد، از طريق جاده کوش آداسي – سوکه قابل رفت و آمد مي باشد. فاصله اين پارک ملي تا کوش آداسي ?? کيلومتر و تا سوکه ?? کيلومتر است. بافت ژئولوژيکي شبه جزيره ديلک که از پيشروي کوه سامسون به درياي اژه بوجود آمده از توده هاي متعلق به دوران پالزوئيک، مزوزوئيک و نئوژن بوده که يکي از نواحي مندرس است. پلاژهاي شني، دره اي، سنگي مرتفع اين شبه جزيره بسيار جالب توجه است. بخش شمالي اين پارک ملي داراي يک پوشش گياهي بي نظير در منطقه مديترانه است. بويژه گياهان تيره شاه بلوط و دفنه و نيز کليه انواع گياهان مخصوص ناحيه مديترانه در اين شبه جزيره با طراوت و زيبايي خاصي ديده ميشود. شاه بلوط مخصوص نواحي جنگلي آناتولي شمالي، بيد، سرو و غيره تنها در اين منطقه از کشور در کنار هم وجود دارد. پارک ملي ، آخرين نقطه غربي آناتولي است که نسل آن در حال انقراض است. همچنين فک مديترانه و لاک پشتهاي دريايي که در کشورهاي مديترانه اي تحت حمايت و حفاظت قرار گرفته اند در کناره ها و سواحل اين پارک ملي امکان زاد و ولد و رشد يافته اند.در کنار سواحل پارک دلتاي ايدين ترکيه مي توانيد انواع لاک پشت ها را مشاهده کنيد در اين منطقه زندگي مي کنند و در حال زاد و ولد مي باشند. ساير درخت ها هم به صورت بيد و سرو و …مي باشند. تور کوش آداسي
منطقه مقدس واقع در روستاي گوزل چاملي که در دامنه تپه ديلک در محدوده شمال شرقي پارک ملي قرار دارد به قرون ?-? پيش از ميلاد تعلق داشته و بعنوان محل کنفرانس هاي کنفدراسيون Panionion که مرکز سياسي و علمي ionia بوده مورد استفاده قرار مي گرفت. درپارک ملي دلتاي آيدين گردشگاههايي براي تور يک روزه کوش آداسي وجود دارد و نيازهاي گردشگران را برآورده مي نمايد. همچنين بوفه و قهوه خانه صحرايي نيز وجود دارد. در اين مکان امکان پذيرايي در چادر و کاروان ها نيز وجود دارد.
منبع: ترکي هتل