هتلهای آنتالیا

لازم به ذکر است کلا انتاليا داراي ? قسمت مي باشد که هتلهاي انتاليا در اين پنج ناحيه پراکنده مي باشد. هتل آي سي گرين پالاس آنتاليا

مناطق آنتاليا
لارا
کندو
بلک
کمر
سيده
مي باشد که هتل هاي لارا انتاليا نزديک به مراکز خريد آنتاليا و شهر مي باشد , هتل هاي ? ستاره انتاليا لوکس در منطقه بلک قرار گرفته است .و آنتاليا بيشتر داراي جاذبه تفريحي و ساحلي ميباشد و اگر خريد هم مدنظر شما است مي توانيد از تور هاي ترکيبي استفاده نمايد که خريد را در استانبول انجام داده و تفريح استراحت را در انتاليا
اما دو واژه که بيشتر براي هتلهاي انتاليا بکار مي برند
هتل هاي انتاليا ال all
هتل هاي انتاليا يو ال U-all
ال براي خدمات نوشيدني و … تا ساعت ?? شب و يوال براي تمام ?? ساعته مي باشد