خبر خوب برای پرستاران خانگی مهاجر به کانادا

يکي از روش هاي مهاجرت به کانادا، روش پرستار خانگي Live-in Caregiver Program است. در اين روش فردي که شرايط لازم را دارد به عنوان پرستار خانگي با ويزاي موقت کار وارد کانادا مي شود و بعد گذشت دو سال (در شرايط خاص ?? ماه) براي اقامت دائم کانادا اقدام مي نمايد. براي توضيحات بيشتر درباره اين روش به لينک زير مراجعه نماييد:

مهاجرت به کانادا از روش پرستار خانگي
در گذشته رسم بر اين بود که اين افراد بعد از سپري شدن زمان مورد نظر (بين ?? ماه تا دو سال کار در کانادا به عنوان پرستار خانگي) مي توانستند براي اقامت دائم کانادا Permanent Residency اقدام کنند. منتها در مدت اقدام به طور معمول چاره اي نداشتند جز اينکه براي همان کارفرماي قبلي خود کار کنند و در منزل وي باقي بمانند.

اداره شهروندي و مهاجرت کانادا CIC در تاريخ ?? دسامبر ???? برابر ?? آذرماه ???? دستورالعملي را به افسران مهاجرت صادر کرده است که روال کار براي پرستاران خانگي را تغيير مي دهد. براساس اين دستورالعمل اگر يک پرستار خانگي همزمان با باز کردن پرونده مهاجرتي (اقامت دائم) خود تقاضاي ويزاي کار باز Open Work Permit بدهد با تقاضاي ويزاي کار وي موافقت خواهد شد. به عبارت ديگر افسر مهاجرت براي پرستار خانگي مذکور يک ويزاي کار موقت باز که تا چهار سال اعتبار دارد صادر خواهد کرد. خاصيت ويزاي کار باز اين است که متقاضي محدود به کارفرماي فعلي خود نمي شود و مي تواند به راحتي با يک کارفرماي جديد قرارداد ببندد يا حتي نوع کاري که انجام مي دهد را تغيير بدهد و عملاً کاري بجز پرستار خانگي داشته باشد.