مهاجرت به کانادا از طریق تخصصی استان ساسکاچوان

اداره مهاجرت به کانادا استان ساسکاچوان اعلام کرد از دوم ژانويه 2015 شروع به پذيرش پرونده مهاجرت به اين استان از طريق تخصصي بدون نياز به پيشنهاد کاري خواهد کرد.

براي واجد شرايط بودن, متقاضي بايد داراي شرايط زير باشد:
داراي حداقل 1 سال سابقه کار در 10 سال گذشته در يکي از شغلهاي اعلام شده در ليست مشاغل مورد نياز استان ساسکاچوان
داراي مدرک آيلتس با نمرات حداقل 4.5 در ليسنينگ, 3.5 در خواندن و 4 در بقيه موارد.
داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي حداقل 1 ساله (مانند مدرک فني حرفه اي) يا بيشتر (فوق ديپلم, ليسانس, فوق ليسانس و غيره)
داراي پس انداز نقدي با توجه به جدول زير:
حداقل پس انداز تعداد نفرات خانواده
$11,824 يک نفر
$14,720 يک نفر و همسر
$18,097 زوج و يک فرزند
$21,971 زوج و دو فرزند
$24,920 زوج و سه فرزند
$28,105 زوج و چهار فرزند
$31,291 زوج و پنج فرزند يا بيشتر
ارايه طرح توجهي اقامت در استان ساسکاچوان
واجد شرايط بودن براي عضويت در اتحاديه يا کانون مربوط به شغل و تخصص متقاضي در استان ساسکاچوان در صورت نياز
کسب نمره حداقل 60 از 100 در آزمون ارزيابي مهاجرت تخصصي ساسکاچوان