معرفی بالی

بالي جزيره اي کوچک از بزرگترين مجمع الجزاير جهان يعني کشور اندونزي ميباشد.اين جزيره دو اقيانوس آرام و هند را به هم پيوند داده است. بالي جمعيتي حدود 3 ميليون نفر دارد که قريب به اتفاق ساکنان آن اهل اندونزي ميباشند اما به دليل رشد فراوان صنعت توريست در سالهاي اخير بسياري از استراليا و اروپا هم به اين جزيره مهاجرت نموده و در بالي کار و زندگي مي کنند.
کعبد مادر ، معبد اولاواتو ، معبد تانالوت ، معبد لوط ، موزه بالي ، غواصي در بالي ، دنياي زير آب در بالي ، کنيتا ماني ،
فصول سفر به بالي
از اکتبر تا آوريل فصول باراني و ماه مي تا سپتامبر فصول گرم در بالي محسوب مي شود
مسافران و گردشگران تور بالي ميتوانند از جاذبه هاي گردشگري بالي ديدن نمايند.
دنياي زير آب بالي
رار گرفتن بالي در ميانه گستره نامحدود دو اقيانوس هند و آرام که بيش از 35 درصد از کل مناطق مرجاني جهان را در خود پوشش داده و باعث ايجاد يکي از زيباترين و غني ترين و پرطرفدارترين نقاط غواصي جهان در جزيره بالي گرديده است.
غواصان از سراسر جهان از مبتدي تا ماهر هر کدام در آبهاي جزيره بالي تجربه جديدي را کسب خواهند نمود.
معبد مادر بالي
معابدي که در بالي قرار دارند از جمله معبد مادر که در منطقه باساکي قرار گرفته اند و بزرگترين معبد هندو در بالي است.معبد مادر در ارتفاع 1000 متري از سطح دريا و در کوهپايه آتشفشان آگونگ در منطقه بساکي واقع گرديده است . معبد مادر مقدس ترين معبد در بالي و به اعتقاد هندوان قديمي ترين معبد نيز در بالي مي باشد.
بازديد از معبد مادر صبحگاهان و قبل از رسيدن گردشگران توصيه مي شود.
کنيتا ماني بالي
در اين منطقه درياچه بسيار زيبايي قرار دارد به نام باتور که در ميان دو آتشفشان کنيتا ماني و آگونگ مي باشد. نکته قابل توجه اين است که اين دو آتشفشان هنوز فعال بوده و بوميان اين منطقه از گدازه ها و سنگ هاي سرد شده اين آتشفشان براي ساخت منازل خود استفاده مي کنند.
معبد لوط بالي
در 45 کيلومتري کوتا و در سواحل غربي جزيره بالي بر فراز شبه جزيره کوچکي که به هنگام مد ارتباط خود را با خشکي از دست داده و تبديل به جزيره اي زيبا گرديده معبدي افسانه اي به نام تانالوت واقع شده است و مسافران و گردشگران بالي فقط در صورتي ميتوانند از اين معبد ديدن نمايند که دريا در حالت م باشد.
اين معبد افسانه اي از يک سنگ خاموش در جزيره بالي تشکيل شده است.
هر روز اين تخته سنگ نشسته در ساحل بر اثر جزر و مد به درون اقيانوس مي رود و دوباره در ساحل اقيانوس پديدار مي شود . اين معبد را مکان مناسبي براي پرستش خداي دريا در جزيره بالي مي دانند. به اين دليل که کشيش Nirartha در قرن 15 هنگام سفر خود اين تخته سنگ را ديده و مکان مناسبي براي استراحت يافته و شب را در جزيره سپري کرده و اين جزيره را معبد لوط ناميده.معبد لوط يکي از معابد هفت دريا در اطراف سواحل بالي مي باشد.