اقامت دائم کانادا برای دانشجویان خارجی سخت‌ می‌شود

تغييرات اخير در قوانين مهاجرت به کانادا، راه آن دسته از دانشجويان بين‌المللي را که اخيرا از دانشگاه‌هاي کانادا فارغ‌التحصيل شده‌اند و به دنبال اقامت دائم هستند سخت‌تر مي‌کند.

از اول ژانويه قوانين جديدي در کانادا اجرايي شده‌اند که بر اساس آن موقع درخواست اقامت دائم، تحصيل در کانادا و سابقه کار هنگام تحصيل در اين کشور مزيت به حساب نمي‌آيد و دانشجويان بين‌المللي بايد با بقيه نيروهاي کار ماهر در اين حوزه رقابت کنند.

سال پيش نزديک به ??? هزار دانشجوي بين‌المللي در دانشگاه‌هاي کانادا ثبت‌نام کردند و به نوشته گلوب‌اندميل اين قانون باعث مي‌شود کانادا در جذب دانشجويان نخبه بين‌المللي با مشکل جدي روبرو شود. تا پيش‌ از اين کانادا يکي از بازترين سيستم‌ها را براي اعطاي اقامت بعد از فارغ‌التحصيلي ارائه مي‌کرد.

اما طبق قانون جديد دانشجويان بين‌المللي با مدرک يا ديپلم از موسسات کانادايي موقع بررسي وضعيت اعطاي اقامت دائم به همراه ديگر گروه‌هاي «نيروي کار ماهر» در يکدسته قرار مي‌گيرند. قبل از اين دانشجويان بين‌المللي نيازي نداشتند با ديگر نيروهاي کار ماهر رقابت کنند.

دولت قول داده طبق اين الگوي جديد جذب نيروي ماهر به عنوان مهاجر که Express Entry نام گرفته روند پاسخگويي به درخواست‌هاي اقامت و مهاجرت با سرعت بيشتري انجام گيرد و رابطه بهتري ميان کارفرما و کارکنان خارجي برقرار شود.

هنوز همه جوانب روند Express Entry مشخص نشده اما يکي از بخش‌هاي مهم آن سيستم امتيازدهي است. طبق آن اگر گزارش برآورد تاثير بر بازار کار (Labour Market Impact Assessment) فرد متقاضي مثبت باشد يعني هيچ کانادايي ديگري براي آن شغل در دسترس نباشد متقاضي ??? امتياز مي‌گيرد. ??? امتياز دوم به بخش‌هاي ديگر مثل تحصيلات و سن مربوط مي‌شود. در کل فرد بايد بالاي ??? امتياز بگيرد تا درخواستش مورد توجه قرار گيرد. دانشجوياني که LMIA نداشته باشند اصلا نمي‌توانند ??? امتياز را کسب کنند.