کسب اقامت در یک سال با داشتن فامیل و یا دوست در کانادا

متقاضياني که داراي دوست و يا فاميلي در کانادا هستند که دوست و يا فاميل آنها يکي از دو شرط زير را دارا بوده و حاضر به همکاري با متقاضي جهت مهاجرت به کانادا باشند، مي توانند از طريق اين روش اقدام به مهاجرت نمايند.

?. فرزند زير ?? سال
?. سالمند بالاي ?? سال

براي اقدام از اين روش متقاضي بايد نشان دهد که در ? سال گذشته حداقل ? سال در زمينه نگهداري کودکان و يا سالمندان فعاليت کرده است.
شايان ذکر است که با اخذ اين ويزا، متقاضي از امکانات رايگان کالج هاي زبان در کانادا بهره مند خواهد شد. استفاده از کلاسهاي رايگان زبان فقط و فقط شامل متقاضياني که از اين روش اقدام به کسب ويزاي کار کانادا نموده اند مي شود.
متقاضياني که از اين روش اقدام نمايند در کمتر از ? سال به کانادا وارد شده و ?? ماه پس از ورود اقامت دائم خود را دريافت مي کنند.