دانستنی های پیش از سفر

قوانین و رسوم محلی
شما باید همیشه کارت شناسایی همراه خود داشته باشید به همین دلیل، پاسپورتتان را همه جا همراه خود داشته باشید. هرگز به ترکیه یا موسس آن یعنی آتاتورک توهین نکنید. هنگام بازدید از مکان های مذهبی همچون مسجد، لباس های مناسب به تن کنید و از افراد نمازگزار هرگز عکسبرداری نکنید.
تور استانبول
نقشه استانبول

اطلاعات مفید شهر استانبول
خدمات اورژانس: ۱۱۲ برای آمبولانس و ۱۵۵ را برای تماس با پلیس شماره گیری کنید.
دفتر مرکزی گردشگران: ۰۰ ۹۰ ۲۱۲ ۵۱۸ ۸۷۵۴
واحد پول: لیره ترکیه
کد شهر: ۰۰ ۹۰
اختلاف ساعت با تهران: ۱٫۵ ساعت
مدت پرواز : ۳ ساعت