نقش شانس در کاریابی

متاسفانه درشغل هایی که متقاضی بیش از اندازه است، شانس هم نقش بزرگی در کاریابی ایفا می کند. مثلا فرض کنید برای کاری اقدام کرده اید و همزمان با شما ۳۰۰ نفر دیگر هم رزومه داده اند. کارفرما تنها فرصت مصاحبه با ۵ الی ۱۰ نفر را دارد. اگر کارفرما با بررسی ۳۰ رزومه اول بتواند ۱۰ نفر را برای مصاحبه پیدا کند، بقیه رزومه ها را نگاه نخواهد کرد. به عبارت دیگر شما اگر بدشانسی بیاورید ممکن است حتی رزومه شما دیده نشود و فرصت کار را به همین سادگی از دست بدهید. موارد دیگر بدشانسی این است که روز مصاحبه بنا به مشکلاتی نتوانید حاضر شوید؛ کارفرما رزومه شما را گم کند؛ رزومه شما سر از Junk folder ایمیل های کارفرما در آورد؛ و یا دستگاه فاکس کارفرما با کیفیت پایینی رزومه شما را پرینت کند و کارفرما هم از قید خواندن آن بگذرد.

از این نمونه های بدشانسی زیاد است. در بعضی موارد می توان تا حدودی میزان ریسک را کاهش داد. برای مثال چند نکته زیر را در نظر بگیرید.

موقع ارسال رزومه اگر هم فاکس و هم ایمیل داده شده است، رزومه را به هر دوی آنها ارسال کنید
اگر فقط رزومه می فرستید از کارفرما بخواهید که دریافت ایمیل شما را تایید کند و اگر تاییدیه دریافت نکردید دوباره و سه باره ارسال کنید
اگر تلفن کارفرما را داشتید به وسیله تلفن از رسیدن رزومه مطمئن شوید
کلمات استفاده شده در رزومه را به گونه ای تنظیم کنید که اگر به صورت الکترونیکی اسکن شد، رزومه شما، جزو اولین رزومه ها دیده شود