شرایط مهاجرت به استرالیا چیست

چه کساني واجد شرايط هستند؟ 1) دارندگان تحصيلات دانشگاهي ***کساني است که داراي تحصيلات دانشگاهي در يکي از رشته هاي تخصصي مورد نياز استراليا باشند. رشته هاي مورد نظر در تارنماي www.immi.gov.au/sol موجود است. در صورتيکه تخصص شما در ليست مورد نظر يافت نشود در اين صورت چنانچه در ليست استانها باشد نيز ميتوانيداز طريق پذيرش استاني اقدام نماييد. 2) شرايط متقاضي: · با توجه به رتبه بندي موسسات آموزشي و دانشگاههاي ايران توسط کشور استراليا مدرک دانشگاهي متقاضي بايستي معادل مدرک مورد نياز شغل مورد نظر در مهاجرت به استراليا باشد. 2 لازم به توضيح است که دانشگاههاي ما به 3 گروه درجه 1 درجه 2 و درجه 3 تقسيم شده اند. · از جدول امتيازات حداقل 60 امتياز را کسب نمايد ( هر چه مقدار امتياز بالاتر باشد شانس قبولي و تسريع در دريافت اقامت بيشتر است ). · حتما زير 50 سال باشد. · حداقل IELTS مورد نياز 6 است (هر مهارت ) ولي در بعضي موارد ممکن است IELTS با نمره بيشتري خواسته شود. · درصورتيکه IELTS 7 داشته باشند حداقل يک سال سابقه ي کاري و درغيراين صورت حداقل 3 سال سابقه ي کاري مرتبط با رشته ي تحصيلي مورد نياز است. 3) انواع اين ويزا براي دارندگان تحصيلات دانشگاهي: 3 نوع ويزاي (skilled worker) وجود دارد: الف- ويزاي مستقل ((Subclass189 - Skilled – Independent ب- ويزاي پذيرش ايالتي (Subclass190 - Skilled nomination) پ- ويزاي پذيرش ايالتي ( براي مناطق غير از مرکز استان ) (Subclass489- Skilled- regional sponsored) 4) قابليت اين ويزاها: *ويزاي شماره 189 ويزاي اقامت دائم بوده و مدت آن 5 سال است و قابل تمديد ميباشد. *ويزاي شماره 190 نيز 5 ساله بوده و دائم محسوب ميشود ولي متقاضي متعهد ميشود که مدت 2 سال در استان پذيرش دهنده ساکن شود و يک سال هم تمام وقت کار کند و سپس ميتواند به استانهاي ديگر تغيير سکونت دهد. *ويزاي 489 ويزاي چهار ساله مشروط است. بدين معني که متقاضي بايستي در استان پذيرش دهنده بمدت 2 سال سکونت کند و يک سال تمام وقت کار کند و سپس درخواست اقامت دائم نمايد و از زماني که ويزاي اقامت دائم دريافت نمود از امکانات و تسهيلات اقامت دائم استفاده خواهد نمود و شما طي اين 2 سال در مرکز استان نمي توانيد اقامت داشته باشيد. *همسران و فرزندان متقضي حق تحصيل و کار در استراليا را دارند. 5) دارندگان مدارک فني و حرفه اي ***کساني است که داراي مدارک فني و حرفه اي از وزارت کار يا مدارس فني حرفه اي بوده و يا تحصيلات تا فوق ديپلم در رشته هاي فني داشته و يا فارغ التحصيل هنرستانهاي فني باشند. 6) در حال حاضر فقط متخصصين رشته هاي فني زير از ايران قابل قبول و پذيرش استرالياست: 1-اتومبيل ( برق – مکانيک – نقاشي ) 2--نجاري و کابينت سازي 4-برق صنعتي و عمومي 3-الکترونيک 4-لوله کشي 5-جوشکاري 6-آهنگري (سازنده قطعات و بدنه هاي فلزي ) 7) شرايط متقاضي: · -زير 50 سال داشته باشد. · -از جدول امتيازات حداقل 60 امتياز کسب نمايد. · -حداقل IELTS 6 (در هر مهارت) داشته باشد. · -داراي مدارک فني و حرفه اي و يا ديپلم هنرستان و يا مدارک فوق ديپلم باشد. · -در مصاحبه ي حضوري و يا از راه دور شرکت و قبول شوند. 8) انواع اين ويزا: براي نيروهاي داراي مدارک فني و حرفه اي 3 نوع ويزاي skilled worker وجود دارد: الف- ويزاي مستقل ((Subclass189 - Skilled – Independent ب- ويزاي پذيرش ايالتي (Subclass190 - Skilled nomination) پ- ويزاي پذيرش ايالتي ( براي مناطق غير از مرکز استان ) ((Subclass489- Skilled- regional sponsored *ويزاي شماره 189 ويزاي اقامت دائم بوده و مدت آن 5 سال است و قابل تمديد ميباشد. *ويزاي شماره 190 نيز 5 ساله بوده و دائم محسوب ميشود ولي متقاضي متعهد ميشود که مدت 2 سال در استان پذيرش دهنده ساکن شود و يک سال هم تمام وقت کار کند و سپس ميتواند به استانهاي ديگر تغيير سکونت دهد. *ويزاي 489 ويزاي چهار ساله مشروط است. بدين معني که متقاضي بايستي در استان پذيرش دهنده(به غير از مرکز استان) بمدت 2 سال سکونت کند و يک سال تمام وقت کار کند و سپس درخواست اقامت دائم نمايد و از زماني که ويزاي اقامت دائم دريافت نمود از امکانات و تسهيلات اقامت دائم استفاده خواهد نمود. 9) کار آفريني BUSINESS INNOVATION STREAM اين گذينه براي متقاضياني است که بخواهند يک BUSINESS در استراليا داير کنند و يا در يک BUSINESS موجود و فعال در استراليا شريک شوند. 10) شرايط متقاضي: · -زير 55 سال سن داشته باشند. · -داراي يک BUSINESS در کشور خود باشند.