پارک فیل ها در بالی

پارک فيل ها (Elephant Safari Park) رسما توسط وزير گردشگري در سال ???? در جزيره بالي در اندونزي افتتاح شد. اين پارک عضو رسمي انجمن جهاني باغ وحش است و مطابق با استانداردهاي بين المللي براي مراقبت از حيوانات است. اين پارک در زميني به مساحت ? هکتار هر ساله گردشگران زيادي را به سمت خود مي کشاند. اين پارک به عنوان بهترين پارک جهاني فيل ها شناخته شده است. شما مي توانيد در اين پارک تجربه جديدي را با فيل ها داشته باشيد. به آن ها غذا دهيد، از نزديک آن ها را لمس کنيد ، با فيل ها عکس بگيريد و بالاخره فيل سواري کنيد هم درخشکي و هم در درياچه. اين پارک هر روز از ساعت ? صبح تا ? بعد از ظهر براي عموم باز است . تور بالي