ساده ترین راه مهاجرت به آمریکا

همه ما ميدونيم که گرين کارت آمريکا مجوز اقامت دائم در آمريکاست. شخص با در اختيار داشتن اين کارت کليه حقوق شهروندي ايالات متحده آمريکا را بدست مي آورد و مي تواند در آمريکا به کار، زندگي و تحصيل مشغول شود . راه هاي اخذ اقامت آمريکا شامل موارد زير ميشود:ه.
1- ازدواج با يک سيتيزن آمريکايي
2- از طريق سرمايه گذاري
3- از طريق پناهندگي
4- برنده شدن از قرعه کشي گرين کارت
5- راههاي ديگه اي که براشون وکيل لازمه
قصد ما اينجا فعلا توضيح مورد چهارم هست
برنامه ويزاي مهاجرتي دايورسيتي که بر اساس حکم کنگره آمريکا بنا نهاده شده است ، سالي يکبار توسط وزارت امور خارجه و تحت بند (c) 203 قانون مليت و مهاجرت (2) به اجرا در مي آيد. بند 131 قانون مهاجرت 1990 (Pub. L. 101-649 )، بند 203 قانون مليت و مهاجرت را اصلاح کرده تا طبقه جديدي از مهاجرين به نام “مهاجرين دايورسيتي”) مهاجرين (DV را به وجود آورده. اين قانون، هر ساله 50.000 ويزاي اقامت دائم براي افراد کشورهايي که ميزان مهاجرت کمتري به ايالات متحده دارن فراهم ميکند.
اين قبيل ويزاها بين شش منطقه جغرافيايي به اين ترتيب تقسيم مي شوند: بيشترين ميزان ويزا به مناطقي تعلق مي گيرد که کمترين ميزان مهاجر را داشته است، و به شهروندان کشورهايي که در پنج سال گذشته بيش از 50.000 مهاجر به ايالات متحده فرستاده اند، ويزايي تعلق نمي گيرد. در هر منطقه، هيچ کشوري بيش از هفت درصد کل ويزاهاي دايورسيتي در هر سال را کسب نمي کند.
متقاضي ميبايست داراي ديپلم دبيرستان (يا معادل آن) باشه, و يا در طي پنج سال گذشته حداقل دو سال در حرفه اي که جهت اشتغال به آن به حداقل دو سال آموزش يا تمرين نياز است, اشتغال داشته باشد.
براي همسر و فرزندان زير 21 سال متقاضي نيز در صورت برنده شدن بصورت اتوماتيک ويزاي مهاجرت به آمريکا صادر مي گردد. زن و شوهر مي توانند جهت دو برابر کردن شانس برنده شدن خود هر کدام بصورت جداگانه تقاضا نمايند. اگر زن يا شوهر هر کدوم برنده شوند, همسر و فرزندان زير 21 سال آنها بصورت اتوماتيک برنده و شامل تقاضا مي شوند. فرزندان بالاي 21 سال و فرزندان متاهل زير 21 سال مي بايست تقاضاي جداگانه تنظيم کنند و امکان شرکت از طريق تقاضانامه والدين خود را ندارند.
متقاضي مي بايست نام همه فرزندان مجرد زير 21 سال خود را در تقاضاي خود درج کند بدون توجه به اينکه فرزند بيولوژيکي اش باشد, فرزند همسر از يک ازدواج قبلي باشد و يا اينکه شخص متقاضي آنها را به فرزندي قبول کرده باشد. فقط در صورتيکه فرزندان هم اکنون داراي اقامت آمريکا بوده و يا تبعه آمريکا باشند, لازم نيست که نام آنها را در تقاضاي خود درج کند. نام همه فرزندان زير 21 سال خود را بايد در تقاضا درج کند حتي اگه الان با متقاضي زندگي نمي کنند و يا حتي اگر متقاضي تصميم ندارد که در صورت برنده شدن در قرعه کشي آنها را با خود به آمريکا ببرد يا حتي نوزاد باشد.
کامپيوتر به صورت اتفاقي اشخاصي با فرم هاي حائز شرايط را انتخاب مي کند. اين افراد بين ماه مه تا ژوئيه سال بعد نامه اي حاوي خبر انتخاب شدنشان و دستورالعمل هاي بعدي را از جمله اطلاعاتي در مورد هزينه هاي مربوط به مهاجرت به ايالات متحده دريافت مي کنند. کساني که انتخاب مي شوند توسط ايميل اين خبر را دريافت نميکنند. کساني که انتخاب نمي شوند هيچ خبري [از طريق نامه يا ايميل] دريافت نخواهند کرد. سفارت ها و کنسول گري هاي ايالات متحده نمي توانند ليست منتخبين قرعه کشي را تهيه کنند. همسران و فرزندان زير 21 سال و مجرد متقاضي منتخب اصلي مي توانند جهت همراهي او درخواست ويزا کنند. ويزا در فاصله زماني بين اول اکتبر تا 30 سپتامبرصادر مي شود.
چندين ميليون از تقاضاهاي شرکت در قرعه کشي گرين کارت که سالانه به مقامات آمريکايي تسليم ميشود به دليل عدم رعايت نکات ضروري در تنظيم صحيح تقاضا از دور قرعه کشي خارج ميشن.
ما مطالب رو به 10 بخش عمده تقسيم کرده ايم:
1-ثبت نام در قرعه کشي
2-برنده شدن و پر کردن فرمهاي پاکت اول و ارسال مدارک
3- منتظر شدن براي کارنت شدن شماره شما در سايت KCC
4- پيدا کردن يک اسپانسر جهت ساپورت
5- رسيدن پاکت دوم که زمان مصاحبه اول تو اون مشخصه و ارسال مدارک
6- انجام معاينات پزشکي
7- مصاحبه و انگشت نگاري در کنسولگري
8- انتظار براي FBI چک
9- مصاحبه دوم جهت زدن مهر ويزا به پاسپورت
10-تهيه بليط هواپيما