بانجی جامپینگ در بالی

يکي از تفريح هاي لذت بخش که در بالي مي توان انجام داد، بانجي جامپينگ است. در جزيره زيباي بالي دو مجموعه بانجي مشغول به ارائه خدمات به علاقه مندان مي باشند که هر دو با استانداردهاي جهاني و رعايت کليه موارد ايمني فعاليت مي نمايند. پريدن از ارتفاع ?? متري تجربه اي فراموش نشدني براي هر آدم ماجراجو مي تواند باشد . همچنيني منظره اي که در راه (از بالاي سکو تا سطح آب است ) مي بينيد بسيار زيبا و رويايي است و جالب تر اينکه احتمالا تماس کوتاهي هم با آب در انتهاي مسير خواهيد داشت تا تجربه برخورد با زمين را هم داشته باشيد! در ضمن امکان پرش در شب و زير نور ماه و همچنين برگزاري يک جشن کوچک با همراهان به افتخار زنده بودنتان وجود دارد. هنگام پرش شما از عمليات شجاعانه اي که انجام داده ايد عکس و فيلم تهيه شده و در خاتمه روي يک لوح DVD به شما هديه مي دهند و مي توانيد يک تي شرت با نشان بانجي جامپ هم دريافت کنيد. درضمن مراقبان و استادان پرش (Jumpmaster) نيوزلندي بوده و استاندارد ايمني تجهيزاتشان هم از همان نيوزلند اخذ شده است. قبل از پرش به شما بيمه نامه آن و بعد از آن هم گواهينامه شجاعت را خواهند داد. همچنين ويدئوي عمليات شما از زمان وزن کشي تا دريافت گواهينامه شجاعت قابل خريداري بوده و تي شرت ، تاپ و کلاه بانجي جامپ با رنگ هاي انتخابي را نيز مي توانيد خريداري کنيد. تور بالي