توقف مهاجرت از طریق گروه اصلی کارکنان ماهر فدرال

همانطوري که مهاجران و دوستان عزيز مطلع هستيد معروف ترين و رايج ترين روش مهاجرت به کانادا، روش کارکنان ماهر فدرال Federal Skilled Worker Program بود. اين روش در دو سال گذشته دستخوش تغييرات فراوان شد و عملاً پذيرش متقاضي در اين روش با محدوديت هاي فراوان مواجه گشت. متأسف هستيم به اطلاع برسانيم که ديروز اداره مهاجرت کانادا تير خلاص را به اين روش زد و اعلام نمود که پذيرش متقاضي در گروه اصلي اين روش (يعني گروه مشاغل) تا اطلاع ثانوي متوقف مي شود و تنها پذيرش مهاجر در اين روش از ميان گروه هايي خواهد بود که فارغ التحصيل يا دانشجوي دکتري در کانادا هستند يا آنکه دعوتنامه شغلي دارند. اداره مهاجرت به کانادا وعده داده است که اين روش مهاجرت را مرور کند و اوايل سال ???? مجدد فعال نمايد. بايد صبر کرد و ديد. با اين حساب حداقل تا پايان سال ???? ميلادي کمتر کسي مي توانداز طريق اين روش به کانادا مهاجرت کند.
نکته بسيار مهم: توقف پذيرش مهاجر در گروه اصلي کارکنان ماهر تنها در خصوص کساني است که از اين پس قصد مهاجرت از طريق اين گروه را دارند. اين توقف به هيچ وجه شامل پرونده هاي قبلي نخواهد شد (يعني پرونده هايي که قبل از ? مي ???? باز شده اند). در ضمن اين محدوديت شامل کساني که دعوتنامه شغلي بتوانند بگيرندو يا اگر از کانادا اخيراً مدرک دکتري گرفته اند، يا آنکه در حال تحصيل در مقطع دکتري در کانادا هستند (حداقل دو سال تحصيل خود را کامل کرده اند) هم نمي شود. البته دولت کانادا بنا دارد پرونده هايي که در گروه کارکنان ماهر فدرال قبل از?? فوريه ???? باز شده اند و هنوز بررسي نشده اند را ببندد.