جزيره Silifke آنتالیا

تور آنتالیا- جزيره اي است كوچك در 9 كيلومتري شهر مرسين- Mersin كه در پائين يك تپه قرار گرفته است. اين قطعه زمين كوچك كه با دژهاي گوناگون محصور شده است. قبلاً گورستان باستاني (Cilician - Seleucia) بوده است.
در شهر بر روي رودخانه (جالي جاد نوس - Calycadnos ) پلي متعلق به سال 77 يا 78 ميلادي وجود دارد ، كه امروزه آن را پل گوك سو مي نامند. ويرانه هاي باقيمانده از معبد روميان و تالار تآتر اين شهر كه متعلق به سال 200 ميلادي مي باشند ، از ديگر جاذبه هاي ديدني اين منطقه به شمار مي آيند. موزه قوم نگاري و موزه باستان شناسي كه در مسير( Ta?ucu - تاشوجو) قرار دارد از جمله مكانهاي است كه در آن آثار باستاني سراسر منطقه به نمايش در مي آيد. - توكل سلطان يكي ديگر مناطق ديدني اين شهر است.در اين منطقه در دلتاي گوك سو بيش از 300 نوع پرنده در محيطي حفاظت شده نگهداري مي شود. در منطقه Damircili - دميرجيلي( Imbriogon باستاني) در سمت شمالي( Silifke - سيليفكه) در مسير راه اوزون جابورج مقبره هاي كه همگي متعلق به اوايل دوران روميان است. به نحو خوبي نگهداري شده و در معرض ديد گردشگران قرار مي گيرد.
با طي كردن راهي كوهستاني به بخش روم باستاني Diocaesarea از منطقه اوزونجا بورچ كه تا فاصله 1200 متري از سنگ قبرهاي بزرگ پوشيده شده است مي رسيد. از آثار ديدني اين منطقه مي توان به بقاياي معبد Zeus olbius كه يادگاري است از دوران يونان باستان ، معبد( Tyche - تيچه) يا خداي شانس ، تالار تآتري كه بين سالهاي 161 تا 180 ميلادي ساخته شده ، كليساي رومي و يك برج اشاره نمود.
40 كيلومتر دورتر از اين منطقه درياچه شرقي ويرانه هاي Olba - البا (Ura) قرار دارد. بازديد از قناتهاي رومي ، تالار تآتر و چشمه اين منطقه نيز خالي از لطف نخواهد بود.