روند اخذ اقامت استرالیا

کشور استراليا به شيوه هاي گوناگون به توابع کشورهاي ديگر اجازه مي دهد که به صورت قانوني به استراليا مهاجرت نمايند. اين شيوه ها از جمله موارد زير مي باشند:

- مهاجرت به استراليا و اخذ اقامت استراليا از طريق مهارت و تخصص
- مهاجرت به استراليا از طريق ويزاي همسر
- مهاجرت به استراليا از طريق سرمايه گذاري در استراليا
- مهاجرت به استراليا از طريق پناهندگي

دفتر رهپوي دات کام از طريق مهارت و تخصص جهت اخذ اقامت استراليا و مهاجرت به استراليا اقدام مي نمايد. به اين معني که افرادي که داراي يک مدرک تحصيلي (اعم از مدارک دانشگاهي مهندسي، مدارک دانشگاهي علوم انساني و يا مدارک فني حرفه اي و غيره) بوده و در يک رشته خاصي سابقه کاري داشته باشند مي توانند با استفاده ار مهارت و تخصص خود اقامت استراليا را کسب نمايند.
براي مهاجرت به استراليا و اخذ اقامت استراليا از طريق مهارت و تخصص بايد مراحل زير طي شود.

1- پيش از هر چيز بايد مطمئن شويدکه آيا مهارت و تخصص شما در حال حاضر در استراليا مورد نياز مي باشد يا خير. فراموش نکنيد که استراليا به اين دليل اجازه مهاجرت را به شما مي دهد که بتوانيد وارد بازار کار استراليا شده و در جهت پيشرفت صنعتي، علمي و اجتماعي آن کشور قدمي برداريد. بنا بر اين اگر به اين نتيجه برسندکه مهارت شما در زمينه اي مي باشد که در حال حاضر متخصصين آن در خود استراليا بي کار هسنتد، به شما اجازه اقامت و مهاجرت به استراليا را نخواهند داد.

من از کجا مطلع گردم که آنها به مهارت من نياز دارند يا خير؟

اداره مهاجرت استراليا با باقي سازمان هاي دولتي استراليا ارتباطات بسيار قوي در رابطه با رد و بدل کردن اطلاعات دارد. اداره مهاجرت استراليا يکي از ارگان هايي در استراليا مي باشد که در رابطه با نقصان نيروي کار در هر کدام از شهر ها و ايالتهاي استراليا تقريبا اطلاعات به روز شده دارد. بر اساس اين اطلاعات اداره مهاجرت در استراليا انواع و اقسام ليست مشاغل انتشار داده است.

در ضمن هر ايالت و منطقه هم براي خود هر چند وقت يک بار يک ليست مشاغل مورد نياز تهيه مي کند که در آن شغلهاي مورد نياز آن ايالت ذکر گرديده اند و ايالتها اين ليستها را تقديم اداره مهاجرت مي کنند تا اداره مهاجرت پرونده افرادي که از طريق اسپانسر ايالتي اقدام نموده اند را راحت تر برسي نمايد. پس اولين کاري که بايد انجام گردد تطبيق مهارت و تخصص با يکي از اين ليستها است. خيلي اوقات مهارت شما ممکن است با هيچکدام از مهارت هاي عنوان شده در اين ليستها مطابقت نداشته باشد اما وکيل شما با استفاده از علم و تجربيات خود بتواند براي شما از يکي از مهارتهاي مشابه اقدام نمايد.

2- پس از اينکه مشخص گرديد مهارت شما به نحوي با مهارت هاي خواسته شده در استراليا همخواني دارد، بايد به استراليايي ها ثابت گردد که شما واقعا در شغل و حرفه مورد نظر آنها مهارتي را که ادعا مي کنيد دارا مي باشيد. اين کار از طريق سازمان هاي ارزشيابي مهارت ها و مدارک تحصيلي در استراليا انجام مي گردد. بنا بر اين تخصص شما جهت مهاجرت به استراليا و اخذ اقامت استراليا بايد توسط سازمانهاي ارزشيابي مدارک تحصيلي در استراليا مورد ارزيابي، معادلسازي و تاييد قرارگيرد.

انجام موفقيت آميز اين مرحله در نتايج باقي مراحل اين کار تاثير بسزايي دارد. پس تمامي سعي و تلاش خود را بايد به کار گيريد تا بهترين موقعيت و تخصص را جهت اقدام انتخاب نموده و مراحل تهيه مدارک را مو به مو بر طبق موازين خواسته شده توسط اداره مهاجرت استراليا ارزش نهاده و انجام دهيد. اگر مهندس هستيد حتما CDR خود را به بهترين وجه آماده نماييد، اگر فني حرفه اي هستيد تهيه يک گواهي اشتغال کيفي را حتما مد نظر قرار دهيد، افراد ديگر هم هر کدام بايد موازين مرتبط با حرفه خود را رعايت نمايند. در اين زمانها داشتن وکيل مي تواند روند کاري شما را تسريع نموده و از وقوع اشتباهات غير قابل جبران جلوگيري نمايد. پس ريز نمرات و دانشنامه شما و يا مدارک فني حرفه اي شما ترجمه شده و به همراه مدارک مورد نياز ديگر به سازمانهاي ارزشيابي مدارک در استراليا ارسال مي گردد.

جهت ارزشيابي بعضي از رشته هاي تحصيلي بايد مدرک آيلتس را نيز همراه باقي مدارک به سازمانهاي ارزشيابي مدارک ارسال نماييد، اما جهت ارزشيابي بعضي ديگر از رشته هاي تحصيلي نيازي به ارسال مدرک آيلتس به سازمانهاي ارزشيابي مدارک در استراليا نمي باشد.

سازمان هاي ارزشيابي مدارک در استراليا با سيستم تحصيلي در ايران کاملا آشنا مي باشند. آنها مي دانند که که معدل شما از هر کدام از دانشگاه هاي ايران بايد در چه حدي باشد تا فرضا مدرک ليسانستان با يک مدرک ليسانس در همان رشته در استراليا مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال مدرک ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد تهران جنوب با معدل 14 به بالا به عنوان مدرک ليسانس حسابداري در استراليا در نظر گرفته خواهد شد. اما مدرک ليسانس حسابداري از دانشگاه آزاد رود هن بايد معدل آن بالاي 18 باشد تا به عنوان مدرک ليسانس حسابداري در استراليا پذيرفته شود. در بعضي از موارد کمبود معدل مي تواند با داشتن سابقه کاري مناسب جبران گردد و در بعضي موارد راه کارهاي ديگر و متفاوتي براي افراد با شرايط متفاوت مي توان پيدا نمود که در اين اوقات داشتن يک وکيل که به همه جوانب کار تسلط داشته و پرونده شما را دلسوزانه پي گيري نمايد مي تواند خيلي موثر واقع گردد.

بنابر اين سازمان هاي ارزشيابي مدارک در استراليا با مروري به مجموعه سوابق تحصيلي و کاري شما در مي يابند که دانش آکادميک و يا فني حرفه اي شما در چه سطحي مي باشد. اگر آنها تشخيص دهند که شما به اندازه کافي به حرفه خود مسلط هستيد به شما جوازي خواهند داد که شما با ارسال آن جواز همراه با باقي مدارک مورد نياز به اداره مهاجرت استراليا مي توانيد درخواست اقامت استراليا را بنماييد.

معمولا آماده سازي، ارسال و ارزشيابي مدارک در مجموع بين 4 تا 5 ماه طول خواهد کشيد. البته اين مدت زمان مي تواند با سرعت بخشيدن در تهيه مدارک کاهش يابد.

3- اگر مدارک تحصيلي و يا فني حرفه اي شما توسط سازمانهاي ارزشيابي مدارک در استراليا مثبت ارزشيابي گرديد و جواز مورد نظر را کسب نموديد مي توانيد وارد مرحله بعدي کار شويد. مرحله بعدي بستگي به شيوه اقدام شما جهت مهاجرت به استراليا دارد.

اگر از طريق اسپانسر ايالتي اقدام نموده باشيد بايد در اين مرحله از ايالت مورد نظر که به شغل و حرفه شما نياز دارد درخواست نماييد که اسپانسر شما گردد و پس از اخذ جواز اسپانسر پرونده تان را به اداره مهاجرت در استراليا ارسال نماييد.

اما اگر بدون اخذ اسپانسر اقدام نموده باشيد بايد فرم هاي مربوط به درخواست اخذ اقامت استراليا را پر نموده و به همراه باقي مدارک مورد نياز به اداره مهاجرت استراليا ارسال نماييد.

اداره مهاجرت استراليا در حال حاضر در سايت خود اعلام نموده است که حدود 12 تا 15 ماه طول خواهد کشيد تا جواب اخذ اقامت را اعلام نمايد، اما گاها اين زمان کمتر و گاها بيشتر مي شود. البته اداره مهاجرت استراليا به افرادي که از طريق اسپانسر جهت اخذ اقامت استراليا اقدام مي نمايند سريعتر جواب مي دهد. پروسه اداره مهاجرت براي اين افراد بنا به مدت زمان قيد شده در سايت اداره مهاجرت استراليا در حال حاضر بين 7 تا 10 ماه خواهد بود.

لطفا توجه داشته باشيد که زمانهاي عنوان شده بر اساس مطالبي مي باشد که سازمانهاي ارزشيابي مدارک و اداره مهاجرت در انتشارات و سايت خود عنوان نموده اند و آنها خاطر نشان کرده اند که اين زمانها تنها جنبه تقريبي دارد و در هر زمان و در هر شرايط مي توانند قابل تغيير باشد. آنها هيچگونه ضمانتي مبني بر اينکه تقاضاي شما حتما در چنين مدت زمانهايي برسي شده و پاسخ داده خواهد شد نداد ه اند. تنها از بعد ميانگين و تخمين اين مدت زمانها را عنوان نموده اند.

در ضمن پس از بروز بحران اقتصادي جهاني اين زمانها دچار تغيير و تحول غير قابل پيشبيني شده اند اما موردي که مي توان روي آن حساب باز کرد اين است که افرادي که از طريق اسپانسر ايالتي اقدام مي نمايند از ديد اداره مهاجرت استراليا در ارجحيت قرار گرفته و پرونده شان سريعتر برسي مي گردد.
پس آنها افرادي در ارجحيت هستند که مهارت آنها جزء ليست مهارتهاي خيلي خيلي مورد نياز استراليا باشد.
بعد از آنها هم افرادي که مهارتشان جزء ليست خيلي خواسته باشد
و باقي افراد هم در آخرين ارجحيت قرار دارند.

مراقب باشيد وکيلي که انتخاب مي نماييد از همه اين ليستها و شرايط اقدام از طريق هر کدام از حرفه هاي موجود در آنها سر در بياورد. وکيل رهپوي دات کام 25 سال سابقه در اين زمينه دارد و خودش گاها در زمانها يي که قرار است سياستهاي مهاجرتي باز نگري شوند به سمينار هاي اداره مهاجرت دعوت شده و در آنها شرکت مي نمايد.

4- زماني که جواب شما از اداره مهاجرت استراليا آمد وارد مرحله بعدي کار خواهيد شد. به شما قول مي دهيم که در آن زمان شما احساس خواهيد نمود که تازه در پله اول کار قرار گرفته ايد. تازه آن موقع با عمل انجام شده مواجه مي شويد و مي گوييد حالا چي کار کنم؟ ما هم کاملا اين احساس شما را درک مي کنيم. ما مي دانيم که اخذ اقامت يک کشور و داشتن اجازه مهاجرت به يک کشور تنها 30% از کل کارهايي مي باشد که در ارتباط با مهاجرت انجام مي گردد. 70% باقي امور به برنامه ريزي چگونگي زندگي در کشور ميزبان است. اين وظيفه ما مي باشد که در آن زمان خاص نيز پشتيبان شما بوده و شما را در اموري از جمله پيدا کردن يک کار متناسب و پيدا کردن يک محل سکونت ياري نماييم. به همان ميزان که ما با دقت و برنامه ريزي و رعايت اصول در حرفه خود شما را به مرحله اي مي رسانيم که ويزاي اقامت استراليا را کسب نماييد، با استفاده از همان شيوه ها نيز به شما کمک خواهيم نمود تا زندگي خود را در کشور جديد با يک برنامه ريزي جدي و اصولي آغاز نماييد.