شرایط مهاجرت به استرالیا و نیوزلند

افرادي که مايل به مهاجرت به استراليا و يا نيوزلند هستند بايد درون چارچوبي از قوانين جايي بگيرند تا بتوانند پروسه ويزاي مهاجرتي به استراليا يا نيوزلند را شروع کنند.

اين چارچوب شامل:
<- زير ?? سال باشيد.
<- مدرک کارشناسي (حداقل کارداني يا گواهي هاي تخصصي مانند مايکروسافت يا سيسکو) که نشان دهد شما داراي تخصص خاصي ميباشيد که در استراليا، نيوزيلند يا کانادا مورد نياز باشد.

<- حداقل ? سال سابقه کار مرتبط داشته باشيد
<- مدرک زبان IELTS يا فرانسه (فقط براي ايالت کبک کانادا)
<- در صورت تاهل، دارا بودن تخصص توسط همسر شما نيز مي تواند در اخذ اقامت شما تاثير گذار باشد.