گُــــــرجِستــــــــان

گُرجِستان به گرجي (??????????،ساکارْتْوِلُ) (با نام بين‌المللي "Georgia") کشوري است در قفقاز که بين درياي خزر و درياي سياه قرار گرفته است.گرجستان يکي از کشورهايي است که در هر دو قاره? اروپا و آسيا قرار داشته و يکي از اهداف مقامات سياسي تفليس پايتخت گرجستان، عضويت در اتحاديه اروپا است.
مردم بومي گرجستان،مردم گرجي مسيحي ارتدکس و پيروکليساي ارتدکس گرجي هستند. گرجي‌ها به زبان گرجي سخن مي‌گويند که زبان رسمي کشور گرجستان است و با الفباي گرجي نوشته مي‌شود که يکي از چهارده الفباي موجود در جهان مي‌باشد.ديرينگي زندگي انسان در گرجستان به ????????? (يک ميليون و هشتصد هزار) سال پيش مي‌رسد که گروهي از انسان‌هاي نخستين موسوم به انسان گرجي در آن مي‌زيسته‌اند.گرجستان در زمان باستان با نام ايبريا شناخته مي‌شده است و امروزه در اکثر زبان‌ها با اشکال گوناگون واژه? يوناني(گِئُرْگيا (Georgia) به معناي کشاورزي شناخته مي‌شود.
از زمان بنيان پادشاهي گرجستان باستان يا همان ايبريا توسط پارناواز يکم در سده? چهارم پيش از ميلاد تا زمان حمله مغول به گرجستان در سده? ?? ميلادي، دوره? صلح و آرامش در تاريخ گرجستان است و از حمله مغول به بعد، گرجستان تاريخي پر فراز و نشيب را به ايستادگي در برابر حملات ايرانيان،عثماني ها وروس ها گذرانده که واپسين مورد آن حمله ي روسيه به گرجستان در سال 2008 ميلادي است.نقطه? اوج تاريخ ارتباط گرجستان و ايران ، دوران صفويه بوده که مهم ترين رويدادهاي آن عبارتند از:
?? بار حمله? ارتش امپراتوري صفويان به گرجستان
قتل‌عام بسياري از گرجي‌ها
اسارت و تبعيد ?????? (سيصد هزار) تَن از بازماندگان گرجي‌هاي کشته شده به قزوين،گيلان،مازندران،گلستان، اصفهان و فارس
برقراري متناوب حکومت صفويان بر شرق و حکومت عثماني ها بر غرب گرجستان
پس از صفويان، نادر شاه افشار به گرجستان حمله کرده و ?????? (سي هزار) گرجي را به خراسان تبعيد کرد.آقا محمد خان قاجار نيز پس از حمله به تفليس، با قتل‌عام مردم آن شهر، يکي از خونبار ترين وقايع تاريخ گرجستان را رقم زد و ?????? گرجي را نيز به ايران کوچاند.
با امضاي عهد نامه گزجيوسک در سال ????، گرجستان تحت‌الحمايه? روسيه شد و حدود بيست سال بعد يعني در سال ???? ميلادي، روسيه، گرجستان را به عنوان يکي از فرمانداري‌هاي خود اعلام نمود و رژيم تزاري در گرجستان برقرار شد. در پي انقلاب 1917 امپراتوري روسيه ، گرجستان، در ?? مه ???? اعلام استقلال کرد، اما ارتش سرخ شوروي در سال ???? ميلادي (???? شمسي) به گرجستان حمله کرده و به مدت ?? سال، گرجستان يکي از جمهوري‌هاي شوروي بود تا اينکه در سال ???? ميلادي (???? شمسي)، مستقل شد.

تاريخچه
از سده? نهم ميلادي تا حمله? ارتش سرخ شوروي به گرجستان در سال ???? ميلادي، چوخا مورد استفاده گسترده گرجي ها قرار داشت. تمايل گرجي‌ها به چوخا هنوز ادامه دارد و آنها چوخا را به عنوان يکي از ميراث فرهنگي خود به حساب مي‌آورند که از قديم الأيام تا کنون پابرجا مانده است. چوخا درواقع يک معرف از غرور ملي مردم گرجي بوده و لباسي که بيش از هزار سال است بر تن گرجي‌ها خود نمايي مي‌کند. فرانسه ممکن است با کلاه بره و اسپانيا با روسري مانتيلا شناخته شده باشند و بسيار کم هستند ملت‌هايي که لباس سنتي آنها به اندازه? چوخا، غرور ملي شان را به فرهنگ شان پيوند بزند. تقريباً در تمام خانه‌هاي گرجي تصاويري قاب شده از اجدادشان ملبس به چوخا بر روي ديوار خانه نصب شده است.در گرجستان، چوخاي مشکي به عنوان نشان طبقه? فرهيختگان جامعه موسوم به طبقه? چوخائوساني‌ها به کار مي‌رفت که چوخائوساني‌ها شامل: سرداران ارتش، قهرمانان، شعرا و کساني که خدمات بزرگي را براي کشور انجام داده بودند.
استفاده از چوخا در زمان برقراري اتحاد بين جمهوري هاي شوروي از سال ???? تا ???? ميلادي کم رونق شده بود و نماد استقامتي بود که گرجي‌هاي تازه استقلال يافته از امپراتوري روسيه تزاري در مقابل حمله? ارتش سرخ شوروي در سال ???? از خود نشان دادند. و در زمان حال معرف تولد دوباره? گرجستان است. کشوري که از فرهنگ منحصر به خود لذت مي‌برد.احياي چوخا همزمان با احياي قدرت کليساي ارتدکس گرجي، احياي رقص فولکلوريک گرجي و همچنين احياي رسم آوازخواني دسته جمعي گرجي ها اتفاق افتاده است.ميخيل ساآکاشويلي رئيس جمهور قبلي گرجستان، به کارمندان عالي رتبه? دولت که خارج از گرجستان فعاليت داشتند، دستور داده بود که با لباس‌هاي سنتي ملي گرجستان در جلسات رسمي حاضر شوند. بر طبق اين دستور، در قرن ?? و در قلب مدرنيته? اروپايي، بين خانم‌ها و آقاياني که ملبس به لباس‌هاي يکدست کلاسيک و فانتزي بودند، صحنه‌اي تعجب برانگيز از حضور اشخاصي با چوخا، يک لباس سنتي همراه با حمايل روي سينه و خنجر روي کمربند به وجود مي‌آمد.

واحد پول و تبديل ارز
واحد پول گرجستان لاري مي باشد و هر لار برابر ??? تتري است و همچنين هر يک لار گرجستان برابر ???? تومان ايران است
براي تبديل هر نوع ارز خارجي هيچ محدوديتي در اين کشور وجود ندارد و تفاوت چنداني ميان بازار سياه و بانک هاي رسمي نمي باشد. جالب توجه است که مراکز تبديل ارز به قدري درسطح شهر فراوان است که افراد به راحتي مي توانند ارز خود را تبديل نمايند.

حمل و نقل عمومي
مترو : تفليس دو خط مترو دارد که از ساعت 7 صبح تا نيمه شب کار مي کند. همه علائم در مترو به گرجي و انگليسي نوشته شده است. در داخل قطارها، نام هر ايستگاه يک بار به گرجي و يک بار به انگليسي گفته مي شود. به ندرت داخل قطار نقشه ها را مي بينيد. بهتر است نقشه مترو را همراه خود داشته باشيد تا در سوار يا پياده شدن اشتباه نکنيد. هزينه سفر با مترو در تفليس 80 تتري است اما شما مجبوريد کارت متروماني که هزينه آن 2 لاري است را خريداري نماييد. اين کارت رامي توانيد شارژ کنيد و براي سفر با اتوبوس ، مترو و مارشوتکا استفاده نماييد .
اتوبوس (آوتوبوسي) : اتوبوس هاي شهري زرد رنگ هستند و معمولاّ شماره و مسير رفت و برگشت آنها بر روي تابلويي در جلوي شيشه اتوبوسها به زبان گرجي نوشته شده است .به تازگي در خيابان هاي اصلي شهر، بوردهاي الکتريکي در ايستگاه هاي اتوبوس نصب شده است که زمان تقريبي ورود اتوبوس، شماره اتوبوس و مقصد آن به زبان انگليسي و گرجي مشخص شده است. هزينه سفر با اتوبوس هاي شهري 50 تتري است. اگر کارت مترو ماني نداشته باشيد .مجبور هستيد دقيقاّ 50 تتري به راننده بدهيد چرا که معمولاّ پول خورد ندارند.بليط هاي صادر شده در اتوبوس را نگه داريد چون ميبايست آن را به مامور کنترل بليط ها نشان دهيد.براي ديدن مسير هر اتوبوس بر روي نقشه شهر مي توانند به سايت زير مراجعه نماييد.
http://transit.ttc.com.ge/?page=liveچ
ميني بوس (مارشوتکا) : مارشوتکاها نيز مانند ميني بوس ها يا ون ها در ايران هستند و در مالکيت بخش خصوصي اند و معمولاّ شماره و مسير آنها روي شيشه جلويي به زبان گرجي نوشته شده است. توجه داشته باشيد که سيستم شماره گذاري مارشوتگاها با اتوبوس ها متفاوت است. هر جا بخواهيد مي توانيد دست تکان دهيد و سوار شويد و هر جا بخواهيد مي توانيد داد بزنيد و بگوييد (گاچه رت) به معناي بايست، و پياده شويد. هزينه سفر با اين ون ها 80 تتري است.به تازگي ميتوانيد از کارت هاي مترو ماني در ون هاي جديد استفاده نماييد.
تاکسي : تاکسي ها در تفليس متعلق به بخش خصوصي هستند و تاکسي متر ندارند. يکي از مسايل جالب در مورد رانندگان تاکسي در تفليس اين است که معمولاّ در پيدا کردن آدرس مهارت ندارند (البته بهجز هتل هاي معروف و يا مقاصد توريستي.) نکته جالب ديگر اينکه معمولاّ رانندگان تاکسي، پول خورد ندارند و اگر شما هم پول خرد نداشته باشيد ، معمولاّ به اين معناست که مي بايست زماني را براي خرد کردن پول از دست بدهيد، چون در تفليس به راحتي پول شما را خرد نمي کنند. گرجي ها به پول خرد،"خوردا" مي گويند. تور گرجستان
فراموش نکنيد که هزينه سفرهاي داخل شهري،معمولاّ بين 3 تا 10 لاري است، مگر آنکه بخواهيد به فرودگاه برويد.
قبل از آنکه سوار تاکسي شويد حتماّ قيمت را با راننده تمام کنيد. معمولاّ راننده ها وقتي مسافر خارجي ببينند، قيمت بالايي درخواست مي کنند. بنابراين حتماّ چانه بزنيد و قيمت را پايين بياوريد.
موقعيت
گرجستان بين ?? درجه و ? دقيقه تا ?? درجه و ?? دقيقه عرض شمالي، و ?? درجه و ? دقيقه تا ?? درجه و ?? دقيقه طول شرقي واقع شده‌است.اين کشور به صورت طولي در امتداد مدارت کشيده شده و طول آن حدود ??? کيلومتر، حداکثر عرض آن ??? کيلومتر وطول قطر بزرگ آن ??? کيلومتر است.. مساحت گرجستان ?????? کيلومتر مربع است.
منبع: دلتابان