اقامت از طریق سرمایه گذاری برای مهاجرت به امریکا

سرمايه گذاران ميتوانند با حداقل مبلغ 650.000 دلار براي سرمايه گذاري ايالات متحده آمريکا اقدام نمايند مدت زمان اخذ گرين کارت 2 تا 3 ماه کاري ميباشد و اقامت اوليه موقت 5 ساله و اقامت بعدي را ميتوان دائم کرد
مبلغ سرمايه متقاضي در يکي از شرکتها يا موسسه هاي معتبـر آمريکايي با تضمين دولت فدرال گذاشته خواهد شد که تا 5 سال شما قابل برداشت و سودي دريافت نخواهيد کرد اما در اين مدت ميتوانيد به عنوان يک شهروند از ساير مزايا برخوردار شويد شما احتياجي نيست که در اين مدت نگران پول خود باشيد چون درصورت ورشکستي شرکتي که شما سرمايه گذاري نموده ايد سرمايه شما از طريق خود دولت فدرال پرداخت خواهد شد. مهاجرت به آمريکا

آيا ميتوانيم بعد از رفتن به آمريکا براي اعضاي خانواده اقدام نمائيم؟
شما هم ابتداي کار ميتوانيد اين کار را انجام دهيد و هم بعد از ورود به خاک آمريکا امـا نکته بسيار مهــم اين است که براي فرزندان بالاي 18 سال به هيچ عنوان قادر به اقدام به اخذ اقامت ويا ويزا براي آمريکا نخواهيد شد مگـر با روشهاي ديگر مثل تحصيل و غيره . ..
بعضي از متقاضيان با بي اعتناي به اين مهم بدون مشاوره اقدام به سرمايه گذاري نموده ولي بعد از اتمام مراحل کار نمي توانند فرزندان بالاي 18 سال خود را به آمريکا ببرنند براي فرزند ذکور و يا غيره هيچ تفاوتي ندارد