مراکز خرید آلانیا

خريد در ترکيه يکي از بهترين قسمتهاي تور ترکيه است . اگر تور آلانيا را انتخاب کرده ايد ، مراکز خريد آلانيا در انتظار شما هستند . آنچه قابل توجه است اين است که مراکز خريد الانيا ترکيه نوساز و شيک هستند . در اين مراکز خريد شما ميتوانيد انواع جنس ترک را خريداري نماييد .
مراکز خريد شهر الانيا ، به هتل هاي معروف شهر آلانيا نزديک بوده و خريد از آنها براحتي امکان پذير است .
از مهم ترين مراکز تجاري الانيا ميتوان به موارد زير اشاره داشت :

مرکز خريد پلومريا آلانيا
مرکز خريد آلانيوم آلانيا
خيابان آتاتورک آلانيا
بازار بزرگ آلانيا