معرفی‌ لایحه جدید مربوط به مهاجرت در کنگره آمریکا

هفته گذشته يک گروه مشتمل بر هشت سناتور کنگره آمريکا از معرفي‌ يک لايحه خبر دادند که در جهت تغيير و بهبود سيستم مهاجرت به آمريکا مي‌باشد. اين لايحه از جانب نهادهاي مهاجرتي مهمي مانند نهاد وکلاي مهاجرتي آمريکا (AILA) مورد حمايت قرار گرفته است.
اين لايحه که “امنيت مرزها، فرصت اقتصادي، و مدرن سازي سيستم مهاجرتي” نام دارد، محصول کار چند ماهه اين هشت سناتور مي‌باشد. موارد و نکات اصلي‌ اين لايحه به طور خلاصه در ذيل آورده مي شود:
1. تغيير در برنامه ويزاي خانواد‌گي:
اين لايحه اجازه صدور تعداد نا محدودي ويزا در سال را براي همسران خارجي‌، فرزندان و مادران شهروندان آمريکايي و مقيمان دائم قائل ميشود.
2. تغييراتي در ويزاي بر مبناي شغل (employment-based visa):
اين لايحه، اين دسته‌ از افراد را از حداکثر سهم قائل شده خارج مي‌کند: مهاجرين بر اساس ويزاي EB? ، دارندگان مدرک دکترا، پزشکاني که رزيدنسي خارجي خود را گذرانده باشند.
3. برنامه کارگران مهمان بر اساس ويزاي نوع W يا Guest worker “w-visa” program:
اين لايحه يک برنامه w-visa جديد را براي ????? کارگر خارجي‌ داراي مهارت پائين از سال ???? ايجاد مي‌کند. اين رقم به ????? از سال ???? افزايش خواهد يافت.
اين لايحه، يک نوع ويزاي w-? براي کارگران کمتر مهارت ديده، و يک نوع w-? براي کارگراني که جهت انجام امور کشاورزي به آمريکا ميايند، قائل خواهد شد.
4. برنامه? ويزاي H-?:
اين لايحه سقف سالانه ويزاي H?-B را، براي متخصصين، دو برابر مي‌کند و آن را از ميزان فعلي ????? به ?????? افزايش ميدهد، و اين افزايش را حتي تا ميزان ?????? نيز پيش بيني‌ خواهد کرد. علاوه بر اين، يک افزايش ????? تايي در ظرفيت مربوط به رشتهاي علوم پايه، مهندسي‌ و پزشکي‌ درنظر مي‌گيرد.
5. سيستم e-verify:
• اين لايحه همه شرکتهاي آمريکايي را موظف به اجراي سيستم کنترل الکترونيکي‌ مي کند. عيت قانوني‌ مشغولين به کار خارجي‌ را کنترل
• مي کنند. همه غير شهروند‌ها موظف هستند که يا کارت اجازه کار و يا کارت اقامت دائم خود را ارائه دهند.