مهاجرت کاری به کانادا

مهاجرت کاري به کانادا (SKILL WORKER IN KANADA ):
اشخاص زيادي هستند که خواستار مهاجرت به کانادا به شيوه ويزاي کار مي باشند . اقدام در اين حيطه به چند صورت انجام ميگيرد :

1. گارگران ماهر و حرفه اي ها
اشخاص علاقمند در اين دسته بندي ، ميتوانند با توجه به سطح تحصيلات، تجربه کاري، معلومات زبان انگليسي يا فرانسه به عنوان مقيم دائم کانادا انتخاب مي شوند. امتياز بندي هاي در رابطه به اين مهارت ها در جدول ذير بيان شده است :
تحصيلات
25 امتياز

مهارت در زبان انگليسي يا فرانسه
24 امتياز
تجربه کاري
21 امتياز
سن
10 امتياز
درخواست کار از کانادا
10 امتياز
قابليت سازگاري
10 امتياز
حداقل امتياز براي دريافت اين نوع ويزا 67 مي باشد .
توجه داشته باشيد که ايالت کبک براي ارائه اين ويزاي قوانين خاص خود را دارد . اين شرايط عبارتند از :

· مدرک رسمي که نشان مي دهد دولت کبک شما را پذيرفته است.
· براي سيتي زن شيپ و مهاجرت درخواست جداگانه لازم است.
· معاينه پزشکي
· عدم سوء سابقه
· پول کافي

شايان ذکر است که مهاجرت به کانادا از طريق ويزاي کار به دليل فرآيند کاري طولاني و زمان بر ( که حداقل در حدود ?سال به طول مي انجامد ) يقيناً گزينه ي خوبي براي مهاجرت نمي باشد . مناسبتر است که براي مهاجرت کاري خود کشوري را انتخاب کنيد که در حداقل زمان ممکن پروسه مهاجرتي شما انجام شود ، چراکه در خصوص مهاجرت و خصوصا مهاجرت کاري به کشور هاي متفاوت ، تغيير قوانين بسيار ديده شده است . همانطور که مستحضريد در مهاجرت از طريق ويزاي تخصص، در اکثر مواقع در ليستي مشاغلي که از جانب سفارت ارائه مي گردد ، يکسري از مشاغل حذف مي شوند و اين موضوع در کار مهاجرت خلل ايجاد مي نمايد ؛ ياد آوري مي نماييم که در چند سال اخير افراد بسياري براي کانادا اقدام نموده اند و در بيشتر مواقع با تغيير قانون رو به رو شده اند.