بازپرداخت مالیات برای گردشگران در تایلند

تور تایلند - بیشتر کشورها به گردشگران اجازه می دهند مالیات اخذ شده به هنگام خرید کالایی که قصد استفاده از آن در خارج از آن کشور را دارند پس بگیرند. کشور تایلند نیز جزو این کشورهاست، که مالیات اخذ شده را عودت می دهد.گردشگران غیرتایلندی که کمتراز سه ماه در یکسال در تایلند مانده اند و از طریق فرودگاه بین المللی قصد خروج از کشور را دارند به غیر از خدمه هواپیما ها می توانند از این قانون بهره مند شوند.
شرایط :
- بازپرداخت مالیات شامل کالاهایی می شود که حداکثر پس از 60 روز از کشور خارج شوند.
- کالا ها باید از فروشگاه هایی که نوشته "VAT REFUND FOR TOURIST" را دارند خریداری شده باشند .
- مبلغ کالای خریداری شده در یک روز از فروشگاهای شخصی که شامل این طرح می شوند، در یک روز نباید از 2000 بات کمتر باشد، و حداقل مجموع مبلغی که برای بازپرداخت مالیات در نظر گرفته شده 5000 بات می باشد.
- هنگامی که کالایی را خریداری می کنید از فروشنده بخواهید که فرم بازپرداخت مالیات را برای شما تکمیل کند و ضمیمه فاکتور خرید شما نماید، این فرم P.P.10 نامیده می شود. حداقل مبلغ برای هر فرم 2000 بات می باشد.
شما باید روش بازپرداخت را در فرم مشخص نمایید.
- شما باید پاسپورت خود را به فروشنده ارائه کنید تا مشخصات شما را در قسمت مربوطه تکمیل نماید.
- هنگام درخواست بازپرداخت شما باید کالا و فرم به همراه فاکتور ضمیمه شده را به مامور گمرک نشان دهید.
طرز بازپرداخت وجه مالیات
- اگر مبلغ مالیات بازپرداختی کمتر از 10.000 بات باشد، شما می توانید آنرا به صورت نقد دریافت نمایید.
- اگر مبلغ از 10.000 بات بیشتر باشد، مبلغ به کارت اعتباری شما واریز خواهد شد.
هزینه ها
- اگر شما درخواست پول نقد نمایید 100 بات به عنوان کارمزد دریافت می شود.
- اگر از طریق کارت اعتباری درخواست نمایید 100 بات به علاوه هزینه تبدیل پول طبق نرخ بانک از شما دریافت می شود.