طبقه بندی مشاغل در کانادا

در کانادا سازماني به نام HRSDC يا Human Resources and Skills Development Canada (سازمان منابع انساني و گسترش مهارت هاي کانادا) به مساله نيروي کار در اين کشور مي پردازد. مهم ترين بازوي اجرايي اين سازمان Service Canada نام دارد. من در نوشته هاي خود از HRSDC معمولا با نام “اداره کار” ياد مي کنم. بازوي اجرايي اداره کار کانادا Service Canada رابطه اي نزديک با اداره شهروندي و مهاجرت کانادا Citizenship and Immigration Canada يا CIC دارد. اين رابطه بخصوص در دو زمينه نمايان مي شود.

صدور LMO يا Labour Market Opinion (نظر درباره اثر واگذاري مشاغل به افراد خارجي برروي وضعيت بازار کار کانادا). مدارک LMO براي بيشتر کساني که نياز به دريافت Work Permit (اجازه کار) و ويزاي کار موقت در کانادا دارند مورد نياز است. گرچه اغلب مهاجران نيازي به نظر مثبت اداره کار Positive Labour Market Opinion در اين باره ندارند ولي از آنجا که هر سال نزديک ??? هزار نفر با ويزاي موقت کار در کانادا مشغول به کار و زندگي مي شوند (يعني نزديک به تعداد کساني که به کانادا مهاجرت مي کنند)، اين بخش از فعاليت هاي اداره کار از اهميت خاصي برخوردار است.
صدور AEO يا Arranged Employment Opinion (نظر درباره دعوتنامه شغلي براي مهاجرت). اين بخش آن دسته از مهاجريني را تحت تأثير قرار مي دهد که مايلند از روش افراد ماهر Skilled Worker Class به کانادا مهاجرت کنند. براي اطلاعات بيشتر درباره AEO اينجا کليک کنيد. داشتن دعوتنامه شغلي براي مهاجرت متخصصين (افراد ماهر) بسيار پراهميت است و براي خيلي ها مرز بين امکان يا عدم امکان مهاجرت به کاناداست. براي آشنايي بيشتر با اهميت دعوتنامه شغلي اينجا کليک کنيد.
اداره کار کانادا هنگام صدور هر يک از گواهينامه هاي فوق به طبقه بندي هاي مشاغل کانادا National Occupational Classifications معروف به NOC نگاه مي کند. NOC توسط اين اداره تنظيم مي شود و آخرين بار در سال ???? ميلادي مورد بررسي و ويرايش قرار گرفته است. در ليست NOC علي الاصول تمام مشاغل موجود در کانادا موجود است. هر دسته از مشاغل داراي يک کد چهار رقمي است. براي مثال کد ???? مربوط به کساني است که تعميرکار يخچال و دستگاه هاي خنک کننده هستند.

طبقه بندي NOC مشاغل را به دسته هاي کلي زير تقسيم بندي مي کند.

مشاغل رده صفر يا مشاغل مديريتي. کد اين مشاغل با عدد صفر شروع مي شود (مثل ???? مديران واحد هاي مهندسي)
مشاغل سطح A يا Skill Level A: اين ها مشاغل تخصصي هستند که معمولا نيازمند تحصيلات دانشگاهي اند (مثل ???? کتابداران)
مشاغل سطح B يا Skill Level B: اين مشاغل، مهارتي هستند و معمولا نيازمند تحصيلات در سطح کالج و يا دوره ديدن هنگام کار (مثل ???? مشاوران کاريابي)
مشاغل سطح C يا Skill Level C: اين نوع مشاغل معمولا نيازمند تحصيلات دبيرستاني و همين طور آموزش حين کار هستند (مثل ???? کمک دندانپزشکان)
مشاغل سطح D يا Skill Level D: براي اين مشاغل تخصص خاصي احتياج نيست ولي گاه نياز به پاره اي آموزش ها در محل کار وجود دارد (مثل ???? کارگران حفاري چاه هاي نفت)
نکته مهم اين است که گواهينامه AEO (دعوتنامه شغلي مهاجرت) تنها براي مشاغل رده صفر و سطح A و B صادر مي شود. اگر دعوتنامه شغلي شما در سطح C يا D قرار بگيرد اداره کار دعوتنامه شغلي را تاييد نمي کند. همين طور هنگام اقدام براي مهاجرت به کانادا بايد نوع کاري که انجام مي دهيد در يکي از رده هاي صفر، A يا B قرار بگيريد وگرنه سابقه کار شما مورد قبول نيست. بعضي استان هاي کانادا در اين خصوص موارد استثنايي را در نظر مي گيرند و برخي مشاغل سطح C يا D را به خاطر نياز استان، مي پذيرند.

گواهينامه هاي LMO در شرايط خاص براي مشاغل سطح C و D هم صادر مي شوند. يکي از اين شرايط خاص استخدام کارگران فصلي براي بخش کشاورزي است که تحت برنامه اي به نام SAWP يا Seasonal Agricultural Worker Program (برنامه کارگر فصلي کشاورزي) ارائه و مديريت مي شود. من مطلبي را خصوص SAWP به زبان انگليسي منتشر کرده ام [لينک]. همچنين برنامه خاصي براي جذب کارگران به نام Low Skilled Worker Program (برنامه کارکنان کم مهارت) در جريان است که بيشتر به صورت آزمايشي اجرا مي شود.

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طريق روش مختصصين (افراد ماهر) داريد بايد يا AEO داشته باشيد و يا شغل مورد نظر شما در ليست مشاغل اداره مهاجرت که هر سال توسط وزير مهاجرت کانادا به تصويب مي رسد موجود باشد. در هر دو صورت لازم است درباره طبقه بندي شغل خود اطلاعات کافي داشته باشيد.  

خدمات مهاجرت و خدمات تور

تور مراکش

تور بالی

گردشگری
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم