مراکز خرید آلانیا

خرید در ترکیه یکی از بهترین قسمتهای تور ترکیه است . اگر تور آلانیا را انتخاب کرده اید ، مراکز خرید آلانیا در انتظار شما هستند . آنچه قابل توجه است این است که مراکز خرید الانیا ترکیه نوساز و شیک هستند . در این مراکز خرید شما میتوانید انواع جنس ترک را خریداری نمایید .
مراکز خرید شهر الانیا ، به هتل های معروف شهر آلانیا نزدیک بوده و خرید از آنها براحتی امکان پذیر است .
از مهم ترین مراکز تجاری الانیا میتوان به موارد زیر اشاره داشت :

مرکز خرید پلومریا آلانیا
مرکز خرید آلانیوم آلانیا
خیابان آتاتورک آلانیا
بازار بزرگ آلانیا 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

 

تور آلانیا سفر به آلانیا

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

آلانیا ، تور آنتالیا، سفر به آلانیا

مارماریس و سفر به مارماریس تور مارماریس