مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذاري مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذارياز کم شرط ترين و سريع ترين انواع مهاجرت به کانادا روش مهاجرت سرمايه گذاري ميباشد. در ميان برنامه هاي سرمايه گذاري مهاجرتي ساير کشورهاي مهم مهاجرپذير مانند استراليا، انگلستان و آمريکا در حال حاضر مهاجرت به کانادا از طريق سرمايه گذاري از آسانترين و ارزانترين انواع مهاجرت ميباشد (حتي پس از تغييرات اعمال شده اخير بر قوانين مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذاري).

برخي از ويژگيهاي برجسته مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذاري شامل موارد زير ميشوند:

سرعت بالاي اداره مهاجرت کانادا در پردازش پرونده هاي مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذاري
درصد قبولي به مراتب بالاتر در مقايسه با ساير روشهاي مهاجرت به کانادا
عدم نياز به ارائه مدرک رسمي زبان انگليسي يا فرانسه
پايين ترين مبلغ سرمايه گذاري در مقايسه با برنامه هاي مهاجرتي سرمايه گذاري ساير کشورهاي مهم مهاجرپذير مانند استراليا، انگلستان و آمريکا
امکان درخواست مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذاري از طريق استان کبک کانادا که روند پرونده را به مراتب سريع تر مي کند
درخواست براي مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذاري به 2 طريق امکانپذير ميباشد:

مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذاري از طريق استان کبک کانادا
مهاجرت به کانادا به روش سرمايه گذاري از طريق دولت فدرال کانادا