آب هوای آلانیا

ترکيه کشوري با شهرهاي توريستي زيباست ، يکي از زيباترين شهرهاي ترکيه ، آلانيا ست . تور آلانيا نيز مانند ساير تورهاي ترکيه طرفداران بسياري دارد . اما آنچه حائز اهميت است اين است که اکثر توريستان مايلند بدانند که آب و هواي آلانيا چگونه است .
زمستان آلانيا ، بهار آلانيا ، تابستان آلانيا و يا پاييز آلانيا چه آب و هوايي دارند و دماي هواي آلانيا در اين فصلهاي سال چگونه است . دانستن آب و هواي الانيا در انتخاب زمان تور به شما کمک بسياري خواهد کرد . براي اين منظور مي توانيد از توضيحات ما در مورد اب و هواي الانيا کمک بگيريد .