افتتاح برنامه جدید مهاجرت به کانادا

اداره مهاجرت به کانادا استان ساسکاچوان اعلام کرد از هفته آينده (دوم ژانويه 2015) شروع به پذيرش پرونده مهاجرت به اين استان از طريق تخصصي بدون نياز به پيشنهاد کاري خواهد کرد. لازم به ذکر است که استان ساسکاچوان 2 نوع برنامه مهاجرت تخصصي ديگر دارد که يکي مهاجرت تخصصي براي کساني که از يک کارفرماي کانادايي پيشنهاد کاري دارند و ديگري مهاجرت تخصصي استاني به روش جديد ورود پيشتاز است که هنوز جزيياتش در اداره مهاجرت کل کانادا نهايي نشده است.

مهاجرت از طريق تخصصي ساسکاچوان بدون نياز به پيشنهاد کاري از چند ويژگي بسيار مطلوب برخوردار است:
پردازش پرونده به روش قديم (يعني اگر پرونده به موقع ارسال شود بررسي خواهد شد و ديگر مانند روش جديد ورود پيشتاز گزينش يا قرعه کشي نخواهد داشت.)
بدون نياز به داشتن پيشنهاد کاري از سوي کارفرماي کانادايي
نياز به آيلتس با نمره بسيار پايين (ليسنينگ 4.5, خواندن 3.5 و بقيه 4)
بدون نياز به سرمايه گذاري
براي واجد شرايط بودن, متقاضي بايد داراي شرايط زير باشد:
داراي حداقل 1 سال سابقه کار در 10 سال گذشته در يکي از شغلهاي اعلام شده در ليست مشاغل مورد نياز استان ساسکاچوان
داراي مدرک آيلتس با نمرات حداقل 4.5 در ليسنينگ, 3.5 در خواندن و 4 در بقيه موارد.
داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي حداقل 1 ساله (مانند مدرک فني حرفه اي) يا بيشتر (فوق ديپلم, ليسانس, فوق ليسانس و غيره)
داراي پس انداز نقدي با توجه به جدول زير:
حداقل پس انداز تعداد نفرات خانواده
$11,824 يک نفر
$14,720 يک نفر و همسر
$18,097 زوج و يک فرزند
$21,971 زوج و دو فرزند
$24,920 زوج و سه فرزند
$28,105 زوج و چهار فرزند
$31,291 زوج و پنج فرزند يا بيشتر
ارايه طرح توجهي اقامت در استان ساسکاچوان
واجد شرايط بودن براي عضويت در اتحاديه يا کانون مربوط به شغل و تخصص متقاضي در استان ساسکاچوان در صورت نياز
کسب نمره حداقل 60 از 100 در آزمون ارزيابي مهاجرت تخصصي ساسکاچوان
روند بررسي پرونده
بررسي پرونده متقاضيان براي مهاجرت به ساسکاچوان از طريق تخصصي بدون نياز به پيشنهاد کاري در 2 مرحله انجام مي شود:

تشکيل پرونده در استان و ارايه مدارک مورد نياز
تشکيل پرونده در اداره مهاجرت کل کانادا براي اخذ ويزاي دائم کانادا در صورت قبولي در استان